fbpx

Menn utsatt for vold i film og populærkultur


Tema Progress:


Spillefilmen «I seng med fienden» med Julia Roberts, 1991

Fordi målet er å vekke følelser, få oss til å le gråte, bli sinte, vise medfølelse er kulturuttrykk som, musikk, film og kulturuttrykk en interessant kilde til å belyse hvordan deltagere i et samfunn samfunnet ser på et fenomen.

Hvilke bilder og fortellinger er det vi har av kvinner og menn utsatt for vold i nære relasjoner i populærkulturen?  (idealer, forbilder, hva som fortjener sympati og hjelp, og hva som ikke gjør det)

(Notat til redaksjonen: Skriv mer om tema ut fra følgende kilder: 1. Latterliggjøring, ufarliggjøring av kvinners vold i kulturen: Jeppe på Berget, Finbeck og Fia. En av kildene er Tove Fjell og “Den usynliggjorte volden. 2. Intervju med Danel Hammer i Reform – brukere av Tiktok latterliggjør menn som utsettes for vold fra partner. 3. Ikonisk filmplot mannen/gutten som er utsatt, eller parter som gjengjelder volden. Gjøre litteratursøk: violence masculinities revenge films research retaliation hypermasculinity)

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon