fbpx

Reforms medieproduksjon

KastPodKast

Reform – ressurssenter for menn har siden 2011 tilbudt personlig rådgivning til personer som kjøper sex. Tilbudet var det første av sitt slag i Norge, og Reform har opparbeidet seg unik kunnskap om denne gruppen vi ikke vet så mye om. Nå ønsker vi å dele disse erfaringene med flere, og har laget en podkast om tematikken. Gjennom seks episoder møter seniorrådgiver Mali Storbækken ulike fagpersoner og aktører innenfor prostitusjonsfeltet. Her finner du episodene i podkasten. Du kan også høre podkasten på Spotify og i Apple podcast.

Fra pappa til pappa

Far kan bidra med mye for sitt nyfødte barn. Han kan avlaste mor slik at hun får tatt igjen tapt søvn, skifte bleier og bysse. I praksis kan far gjøre alt bortsett fra å amme! I denne filmen møter vi et knippe nybakte fedre, som deler friskt av egne farskapserfaringer på godt og litt mindre godt – det hele med et glimt i øyet. Filmen er ment for visning på sykehusenes barselavdelinger, men kan også passe på helsestasjoner og i andre sammenhenger der nybakte fedre deltar. Vi tror også helsepersonell vil ha god nytte av å se denne filmen. 

Funksjonsvariasjon, seksualitet og maskulinitet 

Seksualitet blir lite snakket om når det gjelder menn med funksjonsnedsettelser. I tillegg til å møte antakelser om hvordan det er å ha en funksjonshemming, møter denne gruppen også forventninger til å være mann. I dette prosjektet har vi produsert flere videoer hvor vi undersøker hvordan menn med funksjonsnedsettelser oppleveler disse forventningene. Videoene består av intervjuer med menn med funksjonsnedsettelser som forteller om sine erfaringer. Gjennom disse videoene vil vi spre kunnskap og erfariner knyttet til funksjonsvariasjon og seksualitet. Målet er å bedre helsepersonells forståelse, og at menn med funksjonsvariasjon skal få informasjon om seksualitet på egne premisser. 

Reforms videoer

Ferskvareseminar 26.09.23: Kjønn, klima og maskulinitet


Tirsdag 16. august arrangerte Reform et spennende møte om farskap. Du kan se opptaket fra Kraftverket Scene i Kulturkammeret i Arendal.Et aktivt farskap er en bærebjelke i den gjeldende likestillingspolitikken i Norge. Men er samfunnet egentlig særlig interessert i menn som foreldre?  Dagens tredeling av foreldrepengeordningen har i alle fall en rekke motstandere. På dette møtet gikk vi inn i de vanskelige debattene, blant annet om hvor rigide vi skal og bør være, og i hvilken grad vi bør trekke menn mer med i foreldrerollen.På møtet var det også urpremiere på Reforms nye film FRA PAPPA TIL PAPPA. Filmen er finansiert av Stiftelsen Dam, og skal vises på føde- og barselavdelinger fra høsten 2022, for å gi nybakte fedre gode råd om sin nye rolle. Du kan se den fine, varme og morsomme filmen her!I prosjektet "Men in Care - Workplace support for caring masculinities" har Reform utarbeidet en veileder for arbeidsgivere som vil tilrettelegge for fedre. Denne veilederen ble lansert på arrangementet - og du kan høre mer om dette viktige prosjektet i dette opptaket fra møtet.Deltakere på møtet:Warsame Ali, nybakt far (og også med i filmen "Fra pappa til pappa")
Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre
Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud
Ingeborg Berg-Olstad, fagrådgiver i Landsgruppen av helsesykepleiere (NSF)
Tore Eugen Kvalheim, direktør i Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter
Ole Bredesen Nordfjell, fagsjef i Reform - ressurssenter for mennMøtet ble ledet av Are Saastad, daglig leder i Reform - ressurssenter for menn.

Tirsdag 16. august arrangerte Reform et spennende møte om farskap. Du kan se opptaket fra Kraftverket Scene i Kulturkammeret i Arendal.

Et aktivt farskap er en bærebjelke i den gjeldende likestillingspolitikken i Norge. Men er samfunnet egentlig særlig interessert i menn som foreldre? Dagens tredeling av foreldrepengeordningen har i alle fall en rekke motstandere. På dette møtet gikk vi inn i de vanskelige debattene, blant annet om hvor rigide vi skal og bør være, og i hvilken grad vi bør trekke menn mer med i foreldrerollen.

På møtet var det også urpremiere på Reforms nye film FRA PAPPA TIL PAPPA. Filmen er finansiert av Stiftelsen Dam, og skal vises på føde- og barselavdelinger fra høsten 2022, for å gi nybakte fedre gode råd om sin nye rolle. Du kan se den fine, varme og morsomme filmen her!

I prosjektet "Men in Care – Workplace support for caring masculinities" har Reform utarbeidet en veileder for arbeidsgivere som vil tilrettelegge for fedre. Denne veilederen ble lansert på arrangementet – og du kan høre mer om dette viktige prosjektet i dette opptaket fra møtet.

Deltakere på møtet:

Warsame Ali, nybakt far (og også med i filmen "Fra pappa til pappa")
Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre
Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud
Ingeborg Berg-Olstad, fagrådgiver i Landsgruppen av helsesykepleiere (NSF)
Tore Eugen Kvalheim, direktør i Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter
Ole Bredesen Nordfjell, fagsjef i Reform – ressurssenter for menn

Møtet ledes av Are Saastad, daglig leder i Reform – ressurssenter for menn.

0

YouTube Video VVUxcmhHcjl6RS1MVV90Y3BacHhaM2x3LmxYUDRfbkk1eUNR

Arendalsuka 2022: Vil vi egentlig ha menn som foreldre?

Close Menu Icon