fbpx
Print Friendly version of featured image

Oversikt over hjelpetilbud

Reform har et begrenset tilbud om enesamtaler til menn som behøver å snakke med noen. Har du et spesifikt tema du ønsker å snakke om? Under finner du en oversikt over ulike hjelpetilbud, sortert under ulike tematikker. Trykk på tematikken du ønsker å snakke om, for å se hvem du kan kontakte.

Vold og overgrep


SSMM Senter for seksuelt misbrukte menn

For menn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn og tenåring, foresatte og partnere av overgrepsutsatte menn.

Telefon: 22 42 42 02


Uttsattmann.no

På nettsiden www.utsattmann.no kan utsatte for overgrep, deres pårørende og fagmiljøer finne informasjon om seksuelle overgrep med spesielt fokus på gutter/menn. Der kan du lese andre utsattes historier og det er en spørsmål- og svartjeneste som kan benyttes anonymt.

E-post: post@utsattmann.no

Kontaktskjema: https://utsattmann.no/kontakt/


VO-linjen:

En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Telefon: 116 006

Chat: https://www.volinjen.no/


DIXI Ressurssenter for voldtatte

DIXI Ressurssenter er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for seksuelle overgrep, eller kjenner noen som er utsatt. Dette gjelder voldtekt, seksuelle overgrep og seksuelle trakasseringer. 

Telefon: 22 44 40 50 (mandag til fredag 09–15 (torsdag 10–15)

E-post: dixi@dixioslo.no


Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Tilbyr utsatte for seksuelle krenkelser, overgrep og vold, og pårørende/nærstående samtaler. Samtalene kan være på telefon, på VAKEs lokaler eller den kan finne sted utendørs.

Telefon 23 22 79 30

E-post: post@ressurssenteret.no


Adam

Kontakt- og hjelpetilbud til menn over 18 år som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten eller senere i livet. De har særlig kompetanse på overgrep i kristne sammenhenger, men er åpent for alle.

Telefon: 23 22 79 30


Krisesenteret

Et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Finn nærmeste krisesenter her: https://www.krisesenter.com/finn-ditt-krisesenter/


Overgrep.no:

Ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. For ofre og pårørende.

Nettside: https://www.overgrep.no/


Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne. Den er gratis og åpen hele døgnet. Pårørende og hjelpeapparatet kan også kontakte hjelpetelefonen for råd og veiledning. De som svarer på telefonen arbeider ved Incestsenteret i Vestfold.

Telefon: 800 57 000 (døgnåpen)


Nok. Sentre mot seksuelle overgrep

Nok. Norge er paraply for landets Nok.-sentre. De jobber for likeverdige lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og pårørende over hele landet, og for at barn, unge og voksne skal ha god kunnskap om kropp, seksualitet og grenser.

Finn ditt nærmeste senter her: https://noknorge.no/finn-et-senter/


Psykisk helseReform anbefaler alle som har bekymringer rundt egen psykiske helse å snakke med fastlegen om dette. Er det akutt fare for liv og helse er det viktig å ta kontakt med nødetatene som politi på telefon 112 og med ambulansen på telefon 113.


Kirkens SOS

Kirkens SOS har en døgnåpen krisetelefon.

Telefon: 22400040

De har også en teksttelefon for døve: 55 32 56 97.

Du finner også en egen chat- og e-posttjeneste på deres hjemmeside: https://kirkens-sos.no


Kameratstøtte

Kameratstøtte skal sikre at veteraner får tilgang til, og en støttende prat med en annen veteran.

Telefon: 800 48 500 for å snakke med en veteran.


Mental helse

Mental helse har mange hjelpetilbud.

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med.

Telefon: 116 123

De har også en døgnåpen chattetjeneste og en e-posttjeneste. Du finner tilgang til disse tjenestene og mer informasjon på Mental helse sine nettsider: https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen


Studenttelefonen er et gratis og anonymt lavterskeltilbud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med.

Telefon: 116 123 (tast 3)

Nettside med chat: https://mentalhelse.no/fa-hjelp/studenttelefonen


Arbeidslivstelefonen er en telefontjeneste for deg som har spørsmål eller trenger råd om jobbrelaterte problemer.

Telefon: 225 66 700

Nettside med chat: https://mentalhelse.no/fa-hjelp/arbeidslivstelefonen


Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Her kan du henvende deg om du har tanker om selvskading eller selvmord, eller ønsker råd for hvordan du kan hjelpe en venn.

Nettside: lfss.no

Telefon: 955 20 848

Telefonene er åpen mandag til torsdag og søndag fra kl. 16.00 – 20.00.


Rådgivning om spiseforstyrrelser

ROS tilbyr råd og veiledning via chat, telefon, e-post. ROS er en landsdekkende interesseorganisasjon som tilbyr støtte, råd og veiledning til de som sliter eller har slitt med en spiseforstyrrelse, og deres pårørende.

Telefon: Telefon: 948 17 818

Nettside: https://nettros.no


Hjelpelinjen

Hjelpelinjen kan hjelpe deg som har problemer med pengespill eller dataspill. Hjelpelinjen har både chattetjeneste, e-posttjeneste og en hjelpetelefon.

Chatte- og e-posttjeneste finner du på nettsiden: https://hjelpelinjen.no

Telefon: 800 800 40


Telefonvenn

Telefonvenn er et tilbud i samarbeid med Norges Frivillighetssentraler. Det er et telefontilbud for alle som trenger en å snakke med. Tilbudet har som mål å motvirke ensomhet og skape trygghet.

Nettside: https://telefonvenn.noFysisk helse


Akutt

Er det akutt fare for liv og helse ring ambulansen!

Telefonnummer: 113


Fastlegen

Reform anbefaler alle som har bekymringer rundt egen helse om å snakke med fastlegen om dette. Fastlegen er ofte nøkkelen i å kunne få riktig helsehjelp og fastlegen har taushetsplikt. 


Legevakt

Uansett hvor du er i landet kommer du til nærmeste legevakt

Telefonnummer: 116 117


Helse Norge

Side som kan gi deg helseinformasjon, oversikt over egne prøvesvar, frikort, resepter og helserettigheter og kommunikasjon med fastlegen.

Nettside: https://helsenorge.no


Kreftforeningens rådgivningstjeneste

Tjenesten kan hjelpe deg med alle spørsmål om kreft.

E-post: radgivning@kreftforeningen.no

Telefon: 21 49 49 21

Nettside med chattetjeneste: https://kreftforeningen.no/kreftforeningens-rådgivningstjneste/

Kreftforeningen har også tilbud om gratis rettshjelp for kreftpasient, eller pårørende som har juridiske spørsmål.

E-post: rettigheter@kreftforeningen.no

Telefon: 21 49 49 21


Prostatakreftforeningen (PROFO)

Prostatakreftforeningen (PROFO) er en forening for personer som er eller har vært rammet av prostatakreft. De har et nettverk med likepersoner som er tilgjengelig for å svare på spørsmål, gi veiledning og støtte.

Nettside: https://prostatakreft.noTelefon: 22 53 55 35

Mannshelse.no

Mannshelse.no er en helseportal med nyttig helseinformasjon om og for menn.

Nettside: https://www.mannshelse.no 


Farskap


Etter adopsjon

Veiledning og lavterskeltilbud for alle adopterte og for alle familier som har adoptert, en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes.

Telefon: 38 10 59 52

E-post: post@etteradopsjon.no


Foreldresupport:

Gratis og anonym telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner med barn under 18 år, som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Telefon og chat er åpen hele døgnet, alle dager, året rundt

Telefon: 116 123 (tast 2)

Chat: https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport


Amathea

Veiledning ved usikkerhet rundt graviditet.

Telefon: 90 65 90 60 (mandag til fredag 8–20)


Rådgivere i Voksne for barn

Har du spørsmål om barn og unge, eller trenger du noen å rådføre deg med? Voksne for barn svarer skriftlig på alle typer henvendelser, fra hverdagslige utfordringer som søvn og grensesetting til mer alvorlige som mobbing og sorg.

Nettside: https://vfb.no/foreldrestottelinjen/osteuropeiske-artikler/radgivning-pa-flere-sprak/


Seksuell helse


Sex og samfunn

Norges største klinikk for seksuell helse. Du må være født i 1997 eller senere for å benytte deg av deres tilbud.

Telefon: 22 99 39 00

Chat-tjeneste: https://www.sexogsamfunn.no/


Prosenteret

Gratis hjelpetilbud til personer som har erfaring med å selge eller bytte sex. De tilbyr rådgivning, støttesamtaler, praktisk bistand og hjelp mot hjelpeapparatet, juridisk bistand av samarbeidspartnere. Drop-in, timeavtaler, telefonrådgivning. De deler ut gratis kondomer, glid og prevensjon til mennesker som befinner seg i Oslo. Man kan være anonym, og de har taushetsplikt.

Nettside: https://prosentret.no/


Ungdomstelefonen

Unge voksne svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet

Telefon: 400 00 777 (tirsdag–torsdag 18–22)

Chat: https://ungdomstelefonen.no/ (søndag–torsdag 18–22)LHBTIQ


Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN)

Støttetelefon: 911 27 454


ichatten

Hos ichatten vil du møte trygge voksne som er fagpersoner med sexologisk videreutdanning eller transkompetanse. De svarer på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet fra deg uansett hvor du bor i landet. Chat åpen mandag og torsdag kl. 17–20.

Nettside: https://www.ichatten.no/


Youchat

Samtaletilbud på chat for ungdom i alderen 13–25 år, der unge skeive voksne svarer og snakker om alt fra sex og forelskelse til rus og mobbing. Åpen mandag og torsdag 17.30–20.30.

Nettside: https://www.helseutvalget.no/youchat

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon