fbpx

Ansatte og engasjerte

Are Saastad, daglig leder

Are har bakgrunn som psykiatrisk hjelpepleier og som faglig tillitsvalgt, har vært ansatt i flere frivillige organisasjoner og har ledet Reform siden 2012. Likestillingspolitikk og gutter og menns helseutfordringer er Ares spesialfelt. Are representerer Reform i flere råd, utvalg og delegasjoner, og i 2022 ble han oppnevnt til å sitte i det regjeringsnedsatte Mannsutvalget. I 2022 utga Are folkeopplysnings- og debattboka “Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestiling” på Dinamo Forlag.

Epost: are@reform.no

Telefon: 917 24 293

Ole Bredesen Nordfjell, fagsjef

Ole er sosiolog og har jobbet i Reform siden 2007. Han spesialiserte seg på menn og maskulinitet som en reaksjon på kjønnsforskningens ensidige fokus på kvinner. Ole har et omfattende nordisk og internasjonalt kontaktnett, og har et overordnet faglig ansvar knyttet til Reforms arbeidsområder, som menn som voldsutsatte, gutters og menns oppvekst og livskvalitet, farskap, samlivsbrudd, likestilling, utdanning og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Tidligere har Ole jobbet som freelancer og som rådgiver ved Kompetansesenter for likestilling.

E-post: ole@reform.no

Telefon: 408 58 057

Mali Storbækken, seniorrådgiver

Mali begynte i Reform i juni 2019. Hun har en mastergrad innen tverrfaglige kjønnsstudier og sosialt arbeid. Tidligere har Mali blant annet jobbet med reklame og kommunikasjon, og som miljøterapeut. Som seniorrådgiver har Mali et særlig ansvar for Reforms arbeid med menn som kjøper sex, gutter og menns seksuelle helse og farskap. Spesialkompetanseområdet er likestilling og seksuell helse.

E-post: mali@reform.no

Telefon: 476 52 519

Ina Kristin Wangsmo Slaveykov, rådgiver

Ina begynte i Reform i september 2021. Hun er utdannet barnevernspedagog og har en mastergrad i International Social Welfare and Health Policy. Tidligere har Ina jobbet på krisesenter, i barnehage og som vitenskapelig assistent. Hun har spesialisert seg i sosiale representasjoner og problemforståelse, og er særlig interessert i temaer som gutter og kriminalitet, vold i nære relasjoner og menns møter med sosial- og helsetjenester.

E-post: ina@reform.no

Telefon: 476 58 045

Berit Eggebø Næss, rådgiver

Berit begynte i Reform i oktober 2021. Hun har studert Midtøstenkunnskap, er utdannet fysioterapeut og har en mastergrad i Psykisk helsearbeid. Hun har skrevet masteroppgave om menn med minoritetsbakgrunn som voldsutsatte i nære relasjoner. Berit har særlig interesse for likestilling i et helseperspektiv og tiltak som kan bedre menns helse- og rammevilkår for bedre egenomsorg og omsorg for nære relasjoner. Hun har med seg erfaringer med å jobbe med rehabilitering, kropp og psykisk helse, pårørende og helsefremmende arbeid i både privat- og kommunal regi.

E-post: berit@reform.no

Telefon: 906 59 368

Kelly Fisher, rådgiver

Kelly begynte i Reform i oktober 2022. Han har en mastergrad i kjønnsstudier og skrev masteroppgave om hvordan kjønn påvirker polske menns migrasjonsprosess i Norge. Tidligere har Kelly jobbet som vitenskapelig assistent på forskningsområder som kjønn, fred og sikkerhet. Han har også arbeidet med ungdom om temaer som sosial rettferdighet og lederegenskaper. Han er særlig interessert i interseksjonelle perspektiver på gutter og menn, menn og maskulinitet i en internasjonal kontekst og maskulinitet og ungdom.

E-post: kelly@reform.no

Telefon: 476 64 178

Bjørn Ole Ekeli, økonomisjef og kontroller

Bjørn har vært ansatt i Reform fra 2006 og har sett stiftelsen flerdoble seg økonomisk og produksjonsmessig. Hans bidrag ligger i 35 års erfaring med økonomi og administrasjon fra frivillige organisasjoner, stat og kommune, internasjonal handel, bank og børs.

E-post: bjorn@reform.no

Telefon: 464 17 271

Steinar Ove Kvam, terapeut

Steinar er gestalterapeut, er ansatt i en 50 % stiling som samtaleterapeut og har lang erfaring med lavterskelarbeid rettet mot menn i krise, menn som utøver vold og menn som selv er volds- eller overgrepsutsatt. Steinar er også knyttet til flere av Reforms prosjekter, og vår utadrettete foredragsvirksomhet.

Epost: steinar@reform.no

Telefon: 930 35 030

Haakon Aars, veileder (timebasert)

Haakon er spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin, samt i klinisk sexologi/NACS, og har siden 2014 vært engasjert som veileder i Reform tilknyttet vårt Kast-prosjekt (Kjøp av seksuelle tjenester). Til daglig arbeider Haakon ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo. I 2011 utga han fagboka ”Menns seksualitet”.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon