Kurs og foredrag

Trenger din arbeidsplass mer informasjon om menn, kjønn og likestilling? Reform holder foredrag, kurs og seminarer om en rekke temaer innen menn, gutter og likestilling. Vi skreddersyr gjerne presentasjoner etter ønsker og behov.

menn_maskuliniteter_likestillingMenn, maskulinitet og likestilling

Hva er en mann? Metro eller retro, cowboy eller omsorgsarbeider: hvordan har mannsrollen endret seg, og hva er samfunnets forventninger og krav til mannen i dag? Reform holder fordrag om mannsrollen, om hvordan ulike normer for maskulinitet byr på muligheter og utfordringer for gutter og menn, og om hva likestilling fra et mannsperspektiv innebærer. Les mer


Reform_Far_gjr_mangfold_s_12Minoritetsmenn og innvandring

Reform arrangerer seminarer, kurs og foredrag om menn med etnisk minoritetsbakgrunn, menn i asylmottak, flerkulturelt farskap og helsestasjonenes møter med etniske minoritetsmenn. Kursene arrangeres både for menn med etnisk minoritetsbakgrunn, og for arbeidsplasser med integrering, sosialarbeid, bosetting og lignende som arbeidsfelt. Les mer


fv084342Menn utsatt for vold

Reform har over flere år hatt samtaletilbud til menn utsatt for vold. Over 200 utsatte menn har benyttet seg av tilbudet. Dette har gitt oss kompetanse og erfaring på hvilke behov voldsutsatte menn har og hvordan møte dem. Kurset fokuserer på voldsutsatte menns erfaringer og hjelpeapparatets rolle, og belyser temaene gjennom forelesning, kasuser, oppgaver og diskusjoner. Les mer i brosjyren vår.


fv084264

Sinnemestring

Reform har siden 2003 gjennomført sinnemestringstilbud for menn som mestrer sitt sinne på en dårlig måte, for eksempel gjennom å bruke vold mot sine nærmeste. Vi har i løpet av årene lært mye om hva som kjennetegner denne gruppen og hvilke verktøy som er nyttige i terapien.


annonse_naringslivHvordan takler menn problemer etter samlivsbrudd?

Følelser av sorg, tap og sinne etter skilsmisse og barnefordeling er noe av det som påvirker menns liv mest. Problemer menn opplever som fedre og familiemennesker fører også ofte til sykemeldinger og lange fravær fra jobb. Vi vet at mange av problemene kan unngås dersom menn møtes med tilbud som kan hjelpe dem over akutte kriser.


Vi spiser brød med leverposteiFarskap og farsrollen

Menns rolle som fedre er av grunnleggende viktighet for barna. Farsrollen er av stor betydning, enten de bor i samliv med barnets mor eller i andre familiekonstellasjoner. Andre dokumenterte sider av fedres økte deltagelse i barns liv er et styrket samliv, forebygging av samlivsbrudd, bedret psykisk helse, bedre samarbeid der foreldre ikke bor sammen, og at aktivt farskap forebygger konflikter og voldsutøvelse mellom foreldrene og mellom foreldrene og barna. Spørsmål om fedrekvoten? Se informasjon på aktivitfarskap.no


Logo Stopp kjærestevolden mars 2016Stopp kjærestevolden

Reform tilbyr et undervisningsopplegg for ungdom om voldsfrie kjæresteforhold. Gjennom informasjon og diskusjon om vold, verdier og grenser knyttet til seksualitet vil vi forebygge og forhindre kjærestevold. Les mer


Store gutter gråter ikke - bildeStore gutter gråter ikke

Dette tradisjonelle maskulinitetsidealet gir negative konsekvenser for menns helse. Menn oppsøker også helse- og omsorgstjenestene i mindre grad enn kvinner. Resultatet er blant annet et høyere sykefravær enn nødvendig. Reform tilbyr kurs og foredrag på større og mindre arbeidsplasser med menn, med fokus på en bedre forebygging og takling av en ulike helseproblemer menn opplever. Les mer om foredraget i brosjyren: Store gutter gråter ikke


Reform_Far_gjr_mannspanelet_s_14Likestilling i skole og barnehage

Reform har lang erfaring med samarbeid med barnehager om likestilling og rekruttering av mannlige ansatte. Sammen med partnere i EU-prosjektet Gender Loops har Reform gitt ut en eksempelsamling for barnehagene om hvordan jobbe med likestilling. Seminaret gir nøkler for hvordan ansatte i barnehagen kan se hvilke rammer jenter og gutter har, og det gis innspill til praktisk arbeid. Les mer


Reform_Far_gjr_trbbel_s_15Arbeid med ungdom og vold 

Reform arrangerer arbeidsseminarer der hensikten er å øke bevisstheten og kunnskapen om ungdommer med sinne- og voldsproblematikk. Seminaret retter seg mot de som jobber med ungdommer med aggresjonsproblematikk innenfor barnevern, institusjoner, helsestasjoner, BUP, PPT og kriminalomsorgen. Les mer


Kast logoMenn og sexkjøp

I 2011 etablerte Reform – ressurssenter for menn prosjektet KAST Norge. Tilbudet henvender seg til sexkunder, og består av sexologisk rådgiving og telefonveiledning. Vi har vært i kontakt med totalt 350 sexkunder, både menn og kvinner. Vår kontakt med disse menneskene har gitt oss kunnskap om mekanismene bak sexkjøp. Seminaret vil gi større forståelse for sexkjøpernes egne erfaringer, og innspill til forebyggende arbeid. Les mer


Sommerflørt?

Sommerflørt? er en workshop om seksuell trakassering, grensesetting og flørting. Workshopen er egnet for ungdom eller ungdomsledere og andre som jobber med ungdom. Workshopen er utviklet i samarbeid med KUN, med støtte fra ExtraStiftelsen.