Viktig ny rapport om menn utsatt for vold

Forskerne Marianne Inez Lien, Claes Ekenstam og Jørgen Lorentzen har skrevet rapporten “Den mannlige smerte”.

Bufdir presenterte nylig rapporten “Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner”. – Rapporten representerer en ny fase i arbeidet mot vold mot menn. Nå må det legges kraft i arbeidet med å få flere menn til å ta hjelpetilbudene i bruk, og å forbedre og tilpasse tilbudene til mannlige målgrupper, sier seniorrådgiver Ole Bredesen i Reform.

Wednesday March 15, New York: Engaging Boys and Men in Caregiving

During the 61. Commission on the Status of Women in New York (CSW), Reform – Resource Centre for Men is hosting a parallel event on Enganging Boys and Men in Caregiving, with a complex subtitle: How to Challenge Gender-Biased Choices in Education and Work? The event is free of charge and open to everyone.

Kurs om barnevernet for fedre

Pappa er viktig! er et kurs for fedre som har barn i barnevernet med fokus på omsorgskompetanse og samtaleverktøy. Kurset består av tre kurssamlinger i april og finner sted i våre lokaler, sentralt i Oslo. Har du eller kjenner du noen som kan være interessert? Ta kontakt!

Ferskvareseminar: Farskap og utenforskap

Hvordan gjøre farskap når man tilhører en marginalisert gruppe? På årets første ferskvareseminar 21. mars vil vi fremheve to grupper av fedre og se på hvilke utfordringer og muligheter de har for å være tilstedeværende i sine barns liv.

Søker menn til fokusgruppe om mat, kropp, vekt og trening

Går tankene og følelsene dine rundt mat, kropp, vekt og/eller trening utover livskvaliteten din? Vi søker deltakere til en fokusgruppe om menn og spiseforstyrrelser. Bli med på et viktig og spennende arbeid!