Call out for workshop contributions!

2016-10-16-call-for-workshop-contributions-making-the-invisible-visible-page-001Reform is hosting an international conference «Making the invisible visible» Thursday 16th of Februar 2017.

The focus for this conference is transforming social norms among boys & men for gender justice.

Samlivskurs for menn: Oppstart i november

samlivskurs-for-menn-plakat-a4-page-001

Et forebyggende kurs med fokus på å styrke parforholdet.

Går du og bærer på noe i samlivet? Som det kan være vanskelig å snakke om?

I høst tilbyr Reform et eget samlivskurs for menn. Meld deg på i dag!

Ferskvareseminar: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber?

dok1-page-001

F.V. Julia Orupabo og Juhar Yasin Abamosa.

Reform inviterer til nytt ferskvareseminar den 11. oktober.

Dette ferskvareseminaret er viet til to arbeider som på ulike måter belyser utfordringer menn og etniske minoriteter møter i utdanningssystemet og arbeidslivet.

– Et viktig skritt i riktig retning

fb_copy

Det er bra at regjeringen endrer barneloven til fordel for delt bosted for barna etter samlivsbrudd. Men formuleringene kunne gjerne vært tydeligere, mener Reform.

Regjeringen legger i dag fram for Stortinget lovproposisjonen om endringer i dagens barnelov.

Foreldrekurs om ungdoms kjærestevold

Hva vet du som forelder om kjærestevold blant ungdom − og hva kan du gjøre med det?

I samarbeid med Rahma konfliktråd arrangerer vi nå et foreldrekurs om ungdoms kjærestevold

Kurset er et nytt initiativ og gratis for alle.