Reform går mot foreslått omorganisering av Likestillingsombudet

paragrafReform er positiv til flere av enkeltelementene i regjeringens forslag til omorganisering av håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet. Vi mener likevel summen av de foreslåtte endringene vil svekke både pådriver- og veiledningsarbeidet og håndhevingen av diskrimineringssaker, og går derfor imot det foreliggende forslaget.

25. november: Stor konferanse om avvergeplikten

tale-er-gull Visste du at loven pålegger oss alle å si fra når vi finner det sikkert eller mest sannsynlig at grove straffbare forhold vil finne sted? I år setter alliansen Rød knapp – Stopp vold mot kvinner avvergeplikten på dagsordenen i Ingeniørenes Hus i Oslo.

Mannsdagen 2016: Gutter og frafall

mannsdagen-2016Torsdag 17. november markerer Reform den internasjonale Mannsdagen ved å se gutters frafall fra skolen i nye perspektiv. Velkommen til Litteraturhuset i Oslo – gratis adgang.

 

Call out for workshop contributions!

2016-10-16-call-for-workshop-contributions-making-the-invisible-visible-page-001Reform is hosting an international conference «Making the invisible visible» Thursday 16th of Februar 2017.

The focus for this conference is transforming social norms among boys & men for gender justice.

Samlivskurs for menn: Oppstart i november

samlivskurs-for-menn-plakat-a4-page-001

Et forebyggende kurs med fokus på å styrke parforholdet.

Går du og bærer på noe i samlivet? Som det kan være vanskelig å snakke om?

I høst tilbyr Reform et eget samlivskurs for menn. Meld deg på i dag!