Ny rapport fra Reform: Ungdoms kjærestevold i Norden

Nylig overleverte Reform rapporten Dating Violence Among Nordic Youth til den norske regjeringen, på vegne av Nordisk Råd. Rapporten oppsummerer Reforms nordiske ekspertkonferanse i 2016, og gir 11 klare anbefalinger til nordiske myndigheter og sivilsamfunn om hva som bør gjøres for å redusere partnervolden i unges kjæresteforhold.

Overleverte Høie rapport om seksuelt misbrukte gutter og menn

Torsdag 9. februar fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) overlevert 33 anbefalinger til tiltak for å bedre situasjonen for seksuelt misbrukte gutter og menn. Anbefalingene er utarbeidet på grunnlag av en omfattende kunnskapsoversikt. Nå kan du laste ned rapporten, eller bestille den som trykksak!

Reform: Det må tas aktive grep om barnehagenes innhold

Reform_Far_gjr_mangfold_s_12I et høringssvar til Kunnskapsdepartementet går Reform inn for at ledelse og ansatte i barnehagen skal reflektere over betydningen av sin kjønnsidentitet. Barnehagen skal også motvirke tradisjonelle kjønnsnormer, og bør forpliktes til å legge til rette for samarbeid med alle av barnets foreldre.

Alt klart for stor nordisk likestillingskonferanse

Torsdag 16. februar går konferansen “Making the Invisible Visible” om gutter, menn og likestilling av stabelen i Oslo, med Reform som vertskap. Konferansen er fulltegnet!

Reform støtter endringer for bedre beskyttelse av barn

Reform støtter forslaget om at domstolene skal kunne ta opp og avgjøre sak om tap av foreldreansvar, retten til å ha barnet boende fast hos seg og samværsrett når en forelder er dømt i en straffesak for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn.