Ferskvareseminar: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber?

dok1-page-001

F.V. Julia Orupabo og Juhar Yasin Abamosa.

Reform inviterer til nytt ferskvareseminar den 11. oktober.

Dette ferskvareseminaret er viet til to arbeider som på ulike måter belyser utfordringer menn og etniske minoriteter møter i utdanningssystemet og arbeidslivet.

Samlivskurs for fedre: Oppstart i november

samlivskurs-for-fedre-plakat-a4-page-001Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om problemer i samlivet? Er de etablerte kursoppleggene egentlig egnet?

I høst skal Reform videreutvikle og prøve ut et eget samlivskurs for menn – og til det trenger vi deltakere.

– Et viktig skritt i riktig retning

fb_copy

Det er bra at regjeringen endrer barneloven til fordel for delt bosted for barna etter samlivsbrudd. Men formuleringene kunne gjerne vært tydeligere, mener Reform.

Regjeringen legger i dag fram for Stortinget lovproposisjonen om endringer i dagens barnelov.

Foreldrekurs om ungdoms kjærestevold

Hva vet du som forelder om kjærestevold blant ungdom − og hva kan du gjøre med det?

I samarbeid med Rahma konfliktråd arrangerer vi nå et foreldrekurs om ungdoms kjærestevold

Kurset er et nytt initiativ og gratis for alle.

KAST-prosjektet utvides

Kast logoVårt samtaletilbud for personer som kjøper seksuelle tjenester utvides fra og med 19. september til Trondheim.

KAST (Kjøp av seksuelle tjenester) er en gratis og helt anonym samtaletjeneste for personer som kjøper sex.

Vi tilbyr personlig rådgivning på kjøpernes egne premisser.