fbpx

Modul 1: Bilder og forestillinger om utsatte menn

Vår evne og vilje til å hjelpe andre er påvirket av våre opplevelser og erfaringer så langt i livet, og den kulturen vi lever i. Slik er det også med vold i nære relasjoner. Når vi ser eller mistenker at noen blir utsatt for vold i nære relasjoner; hva tenker vi, og hvordan reagerer vi? Reagerer vi på samme måte når den utsatte er kvinne eller mann? Tenker vi at volden er like alvorlig?

I denne første delen av kurset vil vi gå nærmer inn på de kollektive bildene og forestillingene vi har av menn utsatt for vold i nære relasjoner, slik de kommer til uttrykk blant annet i film og media. Vi vil også utfordre deg til å tenke over egne opplevelser og erfaringer hvor menn har vært utsatt for vold.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon