fbpx

Modul 1: Bilder og forestillinger om utsatte menn

Vår evne og vilje til å hjelpe andre er påvirket av våre opplevelser, erfaringer og kulturen vi lever i. Slik er det også med vold i nære relasjoner. Når vi ser eller mistenker at noen blir utsatt for vold i nære relasjoner – hva tenker vi, og hvordan reagerer vi? Reagerer vi på samme måte om den utsatte er kvinne eller mann? Tenker vi at volden er like alvorlig?

I denne første delen av kurset vil vi gå nærmer inn på de kollektive bildene og forestillingene vi har av menn utsatt for vold i nære relasjoner, slik de kommer til uttrykk blant annet i film og media. De fleste av oss har sett eller erfart at menn har vært utsatt for vold fra andre. I modulen utfordres du til å reflektere over disse erfaringene.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon