fbpx
Print Friendly version of featured image

Nytt e-kurs om fedre i barnevernet

På Barnevernskonferansen 2019, som gikk av stabelen nylig, presenterte Reform e-kurset “Fedre”. Det er et opplæringsverktøy for ansatte i barnevernet, for å kvalifisere dem til å bli bedre til å inkludere fedre.

Forskning viser at fedre ofte ikke prioriteres i barnevernets kontakt med familiene, og at fedrene ikke inkluderes i løsningene som diskuteres.

“Fedre – et e-kurs for ansatte i barnevernet” er utviklet med støtte fra Bufdir, og består av seks læringsmoduler. Kurset gir innsikt i omsorg og likestilling, betydningen av farskap, jurdiske forutsetninger, forskning på feltet – og praktiske verktøy for å bedre kommunikasjonen med fedre i hverdagen.

Kurset er utviklet i samarbeid med forsker Anita Storhaug. Verdal barnevernstjeneste har bidratt med caser, og med verdifulle innspill til kursopplegget.

Reform presenterer “Fedre” på Nasjonal barnevernskonferanse i Oslo i dag. Selv om kurset forstatt er under utvikling, er det allerede nå anledning til å registerer seg som deltaker med brukernavn og passord, og begynne å ta kurset.

Kurset beregnes til å ta 1 til 2 timer, og gjennomført kurs gir deltakerne et kursbevis.

> Ta Fedre – et e-kurs for ansatte i barnevernet

For mer informasjon – kontakt prosjektleder Mali Storbækken

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon