fbpx
Print Friendly version of featured image

På stand for nytt e-læringskurs om ungdom og seksualitet

Trosopplæringskonferansen 2018 er i dag arena for offentliggjøringen av Reforms nye e-læringsprosjekt om ungdom og seksualitet – innrettet mot prester og trosopplærere i Den norske kirke.

Helsedirektoratet har gitt Reform støtte til å utvikle et e-læringskurs om ungdom og seksualitet for personell i Den norske kirke, som står i en opplæringssituasjon med ungdom. Først og fremst er målet å forbedre konfirmasjonsundervisningen.

Viktig å møte ungdom tidlig

– Dette er et svært viktig prosjekt, fordi det er helt nødvendig å komme tidlig inn i ungdoms liv med en god og fordomsfri seksualundervisning, sier prosjektleder Live Mehlum.

Hun viser ikke minst til Reforms mangeårige erfaring med undervisning for konfirmanter i Den norske kirke i vårt Stopp kjærestevolden-prosjekt.

– Ungdom trenger kvalifiserte voksne til å veilede dem, og siden rundt 60 % av alle norske ungdommer konfirmerer seg i Den norske kirke har trosopplærere en helt sentral posisjon, sier Mehlum.

Seks modulers, kvalifiserede kurs

Reforms e-læringskurs er nå under utvikling, og det vil bestå av seks moduler:

  • Ungdoms seksualitet og
    seksuell helse
  • Seksuell orientering og kjønnsidentitet
  • Seksuell trakassering, grensesetting og samtykke
  • Bruk av pornografi
  • Prevensjon, abort og seksuelt overførbare sykdommer
  • Strategier for å snakke med ungdom om seksualitet

Kurset vil ha en samlet varighet på rundt 1 time. Det vil inneholde videoer, tekst, artikler, quiz og refleksjonsoppgaver. Etter å ha fått tilgang, registerer brukere seg til kurset på Reforms nettsider, og de mottar deretter en lenke med tilgang til kurset.

Kurset kan tas når som helst, og gjennomført opplegg resulterer i et setrifikat for bestått kurs.

Registeringen er åpnet

Kursopplegget vil være tilgjengelig i februar, men det er mulig å registrere seg som interessert allerede nå.

Kurset er gratis.

For nærmere informasjon, kontakt prosjektleder i Reform, Live Mehlum på telefon 906 59 368 eller på e-post

> Les mer om prosjektet E-læringskurs om ungdom og seksualitet

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon