fbpx
Print Friendly version of featured image

Mannsdagen 2016: Gutter og frafall

Torsdag 17. november markerer Reform den internasjonale Mannsdagen ved å se gutters frafall fra skolen i nye perspektiv. Velkommen til Litteraturhuset i Oslo – gratis adgang.

Den internasjonale Mannsdagen 19. november er en anledning til å markere at også gutter og menn har likestillingsutfordringer. I Norge har Reform – ressurssenter for menn de siste årene benyttet dagen til å sette en rekke viktige forhold på dagsordenen: Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, psykisk helse og menn, minoritetsmenns likestilingsutfordringer og gutter og kroppspress. I forbindelse med årets Mannsdag tar vi debatten om frafall – fra guttas vinkel.

Last ned plakaten for Mannsdagen her!

Program:

09.30     Velkommen til Mannsdagen 2016
Ved Are Saastad, daglig leder i Reform – ressurssenter for menn

09.40     Sosial deltakelse, ensomhet og klasse
Ved Per Egil Mjaavatn, forsker ved NTNU

Mjaavatn har deltatt i studien «Losing All Interest in School: Social Participation as a Predictor of the Intention to Leave Upper Secondary School Early» (NTNU, 2014). Studien viser at tidlig frafall i videregående opplæring ikke har noen enkel årsaksforklaring. Et vesentlig funn var at støtte fra lærere hadde stor betydning for gutters frafall.

10.00     Hvordan ser virkeligheten ut – for gutta selv?
Ved prosjektleder Inger Sønderland og erfaringskonsulent Abel Migi, UngArena

UngArena er et samtaletilbud for unge mellom 12 og 25. Ungdom har mye å slite med, og store og små problemer påvirker skolehverdagen. Mange har vanskelige livssituasjoner, mange faller ut av skolen – og mange klarer også få skikk på livet igjen.

10.10     Frafall kan være så mangt
Ved Øyvind Mettenes, Oppfølgingstjenesten ved Kuben VGS

Oppfølgingstjenesten følger ungdom som faller fra i skolen, og driver «systematisk forskjellsbehandling», ved at hver enkelt person skal ses som seg selv. For noen er isolasjon og angst et stort problem, og dette kan være det være vanskelig å oppdage blant gutter.

10.20     Er flere mannlige lærere svaret?
Ved Ole Bredesen Nordfjell, seniorrådgiver i Reform – ressurssenter for menn

Den lave andelen mannlige lærere og at jenter og kvinners verdier er blitt dominerende i skolehverdagen benyttes ofte som forklaring på gutters frafall og svake skoleprestasjoner. Nordfjell kommenterer debatten så langt, og forskningen på feltet.

10.30    Skoletrøtte gutter trenger en større heiagjeng
Ved journalist i Aftenposten, Helene Skjeggestad

Skjeggestad skrev nylig en kommentarartikkel der hun tok for seg den manglende interessen for gutters situasjon på skolen. Mens vi nesten ukentlig hører om jenter som sliter, glimrer guttenes historie med sitt fravær i mediene. Temaet bør være istedenfor være en naturlig del av den norske likestillingskampen.

10.40     Panelsamtale: Hvordan møter vi gutta – før de faller fra?

Innlederne møtes til en åpen samtale. Det åpnes for innlegg fra salen.

11.00    Avslutning

Møtet avholdes i Amalie Skram i Litteraturhuset i Oslo, torsdag 17. november fra kl 9.30 til 11.

Møtet er åpent for alle og gratis – men meld gjerne fra at du kommer ved å sende en mail til registrering@reform.no

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon