fbpx

Gratis kurs om fedre og likestilt foreldreskap

På 1950-tallet ble det ansett som unaturlig for en mann å trille barnevogn, i dag er det en selvfølge. Reform er blant arrangørene for et nytt kursopplegg om og for fedre.

 

På 1950-tallet ble det ansett som unaturlig for en mann å trille barnevogn, i dag er det en selvfølge. Kvinners inntog i arbeidslivet og idealer om likestilling i hjemmet har gjort det mulig for fedre å skifte fokus fra forsørging til omsorg. Det å være en nærværende far har blitt et ideal.

Gjennom fedrekvoten har pappaene fått en ferdigforhandlet rettighet til å være hjemme med barnet. I 1993 tok 4 % prosent av fedrene med rett til fødselspenger ut permisjon. Nå tar over 80 % av dem ut 12 ukers permisjon. Når far går hjem og blir kjent med sitt barn, skapes en relasjon og en nærhet som virker langt ut over permisjonsukene – og mødrene får flere muligheter til å delta i arbeidsliv og utdanning. Fedrene og mødrene blir mer likestilte som foreldre. Til glede for fedrene selv, for mor – og selvsagt også for barna.

Vil du vite mer?

Den likestilte familien – hvem, hva, hvorfor?

En god far før og nå
Alt om fedrekvoten og foreldrepermisjon
Hva er omsorg?
Fedre med etnisk minoritetsbakgrunn – utfordringer og muligheter
På oppdrag fra Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet har Reform- Ressurssenter for menn, KUN Senter for Kunnskap og Likestilling i Nordland, Likestillingssenteret på Hamar og Senter for Likestilling i Agder utviklet kurs om fedre og likestilt foreldreskap. Vi tilbyr kurs, foredrag og workshops i hele landet. Innhold og tidsbruk tilpasser vi deres behov.
Mer informasjon og bestilling:
Kvinners inntog i arbeidslivet og idealer om likestilling i hjemmet har gjort det mulig for fedre å skifte fokus fra forsørging til omsorg. Det å være en nærværende far har blitt et ideal. Gjennom fedrekvoten har pappaene fått en ferdigforhandlet rettighet til å være hjemme med barnet. I 1993 tok 4 % prosent av fedrene med rett til fødselspenger ut permisjon. Nå tar over 80 % av dem ut 12 ukers permisjon. Når far går hjem og blir kjent med sitt barn, skapes en relasjon og en nærhet som virker langt ut over permisjonsukene – og mødrene får flere muligheter til å delta i arbeidsliv og utdanning. Fedrene og mødrene blir mer likestilte som foreldre. Til glede for fedrene selv, for mor – og selvsagt også for barna.
 
Vil du vite mer? 
På oppdrag fra Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet har Reform – ressurssenter for menn, KUN Senter for Kunnskap og Likestilling i Nordland, Likestillingssenteret på Hamar og Senter for Likestilling i Agder utviklet kurs om fedre og likestilt foreldreskap.

Kursets tittel: Den likestilte familien – hvem, hva, hvorfor? 
 
  • En god far før og nå 
  • Alt om fedrekvoten og foreldrepermisjon 
  • Hva er omsorg? 
  • Fedre med etnisk minoritetsbakgrunn – utfordringer og muligheter.

Vi tilbyr kurs, foredrag og workshops i hele landet. Innhold og tidsbruk tilpasser vi deres behov.

 
Mer informasjon og bestilling:

Telefon 22340950 

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon