fbpx

Månedens mann: Arild Grande

Foto: Arbeiderpartiet

Foto: Arbeiderpartiet

Reform tildeler vår april-utmerkelse til Arild Grande. Grande får prisen for sitt utrettelige arbeid for menn og likestilling gjennom mange år, og for sitt aktive forsvar for fedrekvoten.

Utmerkelsen Månedens Mann tildeles en bra mann som Reform vil feire! Månedens mann er én som gjennom mot, stolthet og engasjement har bidratt til å utvide menns og gutters handlingsrom. Han er en inspirasjonskilde for menn og kvinner, og en ressurs for likestillingsarbeidet i Norge. 

Arild Grande har gjennom en årrekke markert seg som en sterk og konsekvent talsperson for menns del av likestillingen i Norge. Særlig kjent ble han kanskje som leder av Mannspanelet fra høsten 2007. Utvalget, som ble nedsatt i forbindelse med en stortingsmelding om menn og mannsroller, skulle vise seg å få stor gjennomslagskraft, både når det gjaldt arbeidet med å få menn mer aktivt engasjert, og ved å peke på likestillingspolitiske utfordringer som rammer menn mer enn kvinner. Mannspanelet anbefalte blant annet regelmessig kontroll av menns helse – et område der fortsatt mye gjenstår.

I det siste har vi lagt merke til Arild Grandes tydelige engasjement for å beholde en fortsatt stor fedrekvote i Norge. Permisjonsordningen er utvilsomt et av de mest vellykkete og effektive instrumentene for den økte graden av likestilling mellom kjønnene de siste 20 årene. Regjeringens politikk for å kutte i fedrekvoten betyr derfor å sette likestillingen i fare. Arild Grande har i flere sammenhenger brukt sine kunnskaper til forsvar for fedrekvoten på en meget god måte. Dette ønsker Reform å oppmuntre – og å hedre.

I april går derfor utmerkelsen Månedens Mann til Arild Grande!

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon