fbpx

Reforms film om menn som voldsutsatte skaper debatt

Svendby

Mange voldsutsatte menn oppsøker ikke hjelp på krisesentrene. Hvor mange dette er, er det usikkerhet om. Det gjør ikke temaet mindre viktig.

Reforms film «Rettssalen», som ble vist på TV2s reklamefrie dager i påsken, setter fokus på et følsomt og lite omtalt voldsproblem – menn som utsettes for grov vold fra kvinner. Det er også et stort problem at mange menn ikke oppsøker hjelp på krisesentrene. Enten fordi de ikke vet at tilbudet er til også for dem, eller fordi det tabuet det er å være mann som utsettes for vold fra en kvinnelig partner er for stort til å stå fram.

Vi er opptatt av at sementerte holdninger om maskulinitet og tabuet menn føler som voldutsatte blir utfordret. Det bør være i alles interesse at dette får oppmerksomhet. Ikke minst gjelder det for krisesentrene, som forvalter det offentliges midler til å oppfylle det lovpålagte kommunale tilbudet til innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner. Kvinner som menn.

Det er derfor bra når Tove Smaadahl og Madeleine Schultz i Krisesentersekretariatet skriver om filmen vår i Dagbladet på tirsdag. I følge dem er antallet menn som utsettes for grov vold fra en kvinnelig partner ikke 18.000 i året, som filmen framholder. De hevder dette skjer i et livtidsperspektiv, og viser til en forekomststudie i regi av NKVTS.

Reform ønsker mer debatt om menn utsatt for vold. Tallet 18.000 er tidvis blitt knyttet til årlig forekomst. Det er samtidig et faktum at det mangler mye forskning om voldsutsatte menn, og at det finnes få sikre tall om årlig forekomst. Vi har derfor besluttet å stryke henvisningen til et bestemt tall i «Rettssalen».

For Reform er det viktigste å holde på oppmerksomheten filmen har skapt om behovet for å få menn utsatt for grov vold fra partnere til å oppsøke hjelp. Vi håper på Krisesentersekretariatets støtte i dette.

Are Saastad, daglig leder og Ole Bredesen Nordfjell, seniorrådgiver
Reform – ressurssenter for menn

(Debattinnlegg i dagens utgave av Dagbladet)

 

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon