fbpx

Mannens helseuke: Mannen er mannens verste fiende

Flickr / MattysFlicks

Flickr / MattysFlicks

I mitt yrke, rusfeltet, er det svært få menn som nevner helse som hovedgrunn til å slutte med rusbruk. Så jeg må nesten alltid spørre: ”Og helsen din, hvor viktig er den for deg?”, skriver Jens Arne Ramfjord ved Bergensklinikkene.

Mannsrollene våre har absolutt mange lyse sider (jamfør begrepet ”positiv maskulinitet”), men sannelig også noen merkelige symptomer! Jeg sikter til fenomener som risikoatferd og dårlig ivaretakelse av egen helse. I mitt yrke, rusfeltet, er det likeledes svært få menn som nevner helse som hovedgrunn til å slutte med rusbruk. Så jeg må nesten alltid spørre: ”Og helsen din, hvor viktig er den for deg?”

mh_logoEn kunne være fristet til å spørre evolusjonspsykologene om overlevelsesverdien i forhold til det jeg peker på her? De pleier jo å framheve at vi er blitt slik vi er fordi det har ”lønnet seg”. Og det har nok, historisk sett, hatt en verdi å være modig i kamp og fare. Men hvilken nytte har det å sette seg selv i fare i fredstid? Og ivaretakelse av egen helse har vel alltid økt sjansen for overlevelse? Det å ta dårlig vare på seg selv kan vel neppe ha vakt anerkjennelse hverken hos menn eller kvinner?

Dumdristighet og manglende selvivaretakelse består nå fremdeles, i beste velgående. Har vi evnet å tilpasse oss det moderne, henger vi likevel etter. Menn oppsøker risiko og havner oftere i ulykker. De er mer voldelige, og mer utsatt for vold, og suicid skjer langt hyppigere. Flere menn ruser seg (med alle rusens skadevirkninger), kjører seg i hjel eller drukner, og menn flest har en mer skadelig livsstil. Listen er lang. Og de går nødig til legen, det er mandig ikke å oppsøke hjelp, selv når en trenger det.

Til menn som sliter med kvinnefrykt må vi i lys av det jeg har berørt her kunne si at mannen helt klart er sin egen verste fiende! Og i tråd med all fornuft, forskning og erfaring må vi kunne fastslå at menn fremdeles sliter med gamle levninger og verdigods vi godt kunne bli kvitt. Det er nok en endring på gang i forhold til den nye generasjonen menn, og kanskje gode endringer i enkelte grupperinger, men jeg er ikke sikker på om ungdommen som helhet nærmer seg helse på en god måte. Som psykiater Finn Skårderud nylig uttalte, er måten ungdommen forholder seg til egen kropp og helse på bekymringsverdig, det gjelder både unge kvinner og unge menn. Det blir lett et fokus på utseende, vellykkethet og selvkontroll, heller enn egentlig og god fysisk og psykisk helse.

Vi tar ikke godt nok vare på oss selv. Bra derfor, at noen menn tar menns helse på alvor! Hittil er det visst kvinner som har vært mest opptatt av mannsrollen, og det er pinlig, spør dere meg – som mann.

Innlegget er skrevet for Reform av psykologspesialist Jens Arne Ramfjord ved Bergensklinikkene. Stiftelsen Bergensklinikkene er en uavhengig, livssynsnøytral og ideell, selveiende stiftelse for behandling, forebygging, forskning og undervisning.

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon