fbpx
Print Friendly version of featured image

Ernas blinde flekk

Foto: Skjermdump fra NRK, 1. januar 2020.

Bryr statsministeren seg om gutter og menn som sliter?

Dette føles faktisk som et betimelig spørsmål å stille, etter gårsdagens nyttårstale.

To sentrale temaer i talen var skolegang, og selvmord.

Erna viste til FNs bærekraftsmål, og den norske innsatsen for å få flere jenter til å gå på skole internasjonalt. Hun framhevet at det nå snart er like mange jenter som gutter som går på skole i verden.

Dette er selvsagt flott.

Statsministeren forstatte med å understreke hvor viktig det også er at ikke jenter faller fra i utdanningene de begynner på.

Her begynte det å skurre. For når FNs bærekraftsmål også skal gjelde for Norge, noe statsministeren også selv understreket – hvorfor nevnte hun ikke det store problemet med norske gutters frafall, særlig på videregående skole?

Aftenposten tar dette elegant opp i sin lederartikkel i dag. Avisen peker på at den siste Pisa-undersøkelsen viser at blant landets 15-åringer ligger én av fire gutter på et kritisk nivå i lesing.

Dette burde vel statsministeren ha tatt med? Hun kunne for eskempel vist til Stoltenbergutredningen fra i fjor, som pekte på en rekke faktorer det er nødvendig å ta tak i for at ikke gutta skal dratte videre ned – og ut.

Men nei.

Senere i talen brakte Erna opp Ari Behns tragiske og triste selvmord – slik også Kongen gjorde på nyttårsaften.

Der Harald stoppet ved sorgen og behovet for å ta vare på hverandre mer alment, gikk Erna videre, og snakket om det store problemet det er at vi har så mange selvmord i Norge.

Dette er prisverdig. Det er også fint at vår fremste folkevalgte framhevet arbeidet som gjøres mot selvmord i Norge.

Men der det naturlige ville være å peke på at 2 av 3 som begår selvmord i Norge er menn, som Ari, og der statistikken er enda styggere når det gjelder de riktig unge mennene, og de eldste – det siste godt illustrert i VG for en tid tilbake – så hoppet Erna også her over menn som kjønn.

I stedet gled hun raskt over til å snakke om psykiske helseutfordringer blant unge jenter som et økende problem.

En nyttårstale kan ikke forventes å inneholde alle nyanser.

Det er likevel påfallende at statsministeren i sin “state of the union”-tale til sitt folk, berører to av de mest brennbare problemene for gutter og menn i vårt lille land, helt uten å nevne dem det dreier seg om.

Dette er ikke bare viktig for syns skyld. Vi er nødt til å erkjenne at det er særskilte forhold i gutter og menns liv som forårsaker det høye antallet selvmord. Disse årsakene må vi finne, og vi må skaffe oss virkemidler til å gjøre noe med dem.

Erna Solberg har mange ganger vist at hun har et hjerte for utsatte gruppers sårbarhet. Slik har hun også oppnådd å bli en ganske varm politiker.

På sitt beste framstår Erna som landsmoder.

Statsministeren har likevel litt igjen for å vise at morshjertet hennes rekker til gutter som sliter på skolen eller andre steder, og som alt, alt for ofte finner løsningen på problemene sine med å ta sitt eget liv.

Et ekte engasjement for gutta vil selvsagt være særlig viktig, når regjeringen skal lansere sin nye handlingsplan mot selvmord senere i år.

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon