fbpx

Vold mot kvinner – et spørsmål om likestilling?

vold-mot-kvinner

Reform mener likestilling er umulig i et forhold der det finnes vold. Foto: Imagebazaar.net

Dette spørsmålet ønsker Stopp vold mot kvinner-alliansen å få svaret på. Det skjer på en stor konferanse i Litteraturhuset i Oslo 25. november, der fagfolk, aktivister og forskere møter likestillingsminister Solveig Horne.

Stopp vold mot kvinner-konferansen er etter etter hvert blitt et årvisst arrangement, som finner sted på FNs dag til bekjempelse av vold mot kvinner. Reform deltar i alliansen som én av sju organisasjoner, som sammen har etablert Rød knapp som felles symbol.

Årets konferanse finner sted i Wergeland på Litteraturhuset i Oslo, fra kl 11 – 14.30 onsdag 25. november. Konferansen er gratis og åpen for alle.

Les mer om arrangementet på Stopp vold mot kvinners Facebook-side

Konferansen tar i år fatt i regjeringens nylig framlagte likestillingsmelding. Vi har lyktes i å få likestillingsministeren til å komme, og Solveig Horne vil snakke om hvordan meldingen kan ses i sammenheng med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Til å kommentere Hornes innlegg har vi fått en godt kvalifisert kvartett, bestående av professor Øystein Gullvåg Holter, likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, Anita Rathore fra Organisasjonen mot offentlig diskriminering og Tove Smaadahl, daglig leder for Krisesentersekretariatet. Vi slipper selvsagt også til spørsmål fra salen.

Etter en pause vil Helga Eggebø, som satt i Likestillingsutvalget fra 2010 til 2012, ta for seg hvilken sammenheng det er mellom vold og likestilling, og mannsforsker Jørgen Lorentzen vil snakke om vold, makt og mannskultur.

Konferansen ledes kyndig av komiker Sigrid Bonde Tusvik, som også er kjent for selv å ha klare meninger.

Se hele programmet her: Endelig program Vold mot kvinner – et likestillingsspørsmål 25.11.15

– For oss i Reform er det en selvsagt ting å engasjere oss i arbeidet mot vold mot kvinner. Som likestillingssenter ser vi det som opplagt at all vold i nære relasjoner må bekjempes, sier daglig leder Are Saastad, som også sitter i Stopp vold mot kvinners styringsgruppe.

– Det kan sies så enkelt som at det har null betydning for likestillingen i et hjem om mannen vasker tøyet eller ikke, hvis han samtidig slår kona si. Likestilling er rett og slett utenkelig i i en par- eller familierelasjon med vold.

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon