fbpx
Print Friendly version of featured image

Vi søker fedre til fokusgruppe!

I forbindelse med filmprosjektet «Pappa til pappa» søker vi etter deg som er nybakt far, det vil si har fått ditt første barn i løpet av de fem siste årene. Vil du delta i vår fokusgruppe om opplevelsen dette ga deg?

Gruppesamlingen vil foregå onsdag 1. september 2021 fra kl 17.00 til 19.30, og vil finne sted i Reforms lokaler i Øvre Slottsgate 18-20 i Oslo.

Vi serverer pizza fra kl. 17,00, og fokusgruppeintervjuet vil begynne kl. 17.30.

Fokusgruppene vil bestå av 8 til 10 deltakere, og det vil være to gruppeledere som setter i gang og styrer samtalen om det å være nybakt far.

I det ferdige materialet vil all informasjon bli anonymisert, og deltakerne i gruppen må også signere på at de har taushetsplikt overfor hverandre.

Alle som deltar får et universalgavekort på 500 kroner som takk for innsatsen.

Informasjon om prosjektet:

En finner få (om noen) tiltak ved norske sykehus som retter seg direkte mot den nybakte faren på barselavdelingen. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å samle inn erfaringer og kunnskap fra fedre om deres opplevelser som nybakt far, og hva en selv skulle ønske en visste da man ble far for første gang.

Hva manglet av informasjon, og hva skal til for at far skal oppleve å inkluderes i «barselopplevelsen» på sykehuset?

Erfaringene vi samler inn vil benyttes til å produsere en informasjonsfilm til nybakte fedre, som skal vises ved barselavdelinger og andre arenaer der nybakte fedre møter tjenesteapparatet.

Dine innspill i fokusgruppeintervjuet vil bidra til innsikt i hva som bør inkluderes i filmen for at den skal være relevant for nybakte fedre, og hvilken form filmen bør ha for at den skal oppleves som interessant å se. Om ønskelig kan du også delta som informant i selve videoen.

Vi er opptatt av mangfold, og ønsker derfor velkommen menn av alle samfunnslag, alder, etnisk bakgrunn og seksuell orientering.

“Pappa til pappa” er finansiert av Stiftelsen Dam, og Reform samarbeider om prosjektet med Landsforeningen 1001 dager og RBUP.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon