fbpx

Ukens Blogg: Hurra, mer vold rapportert!

Noen kyniske sjeler påstår fra tid til annen at statistikk kun er den tredje formen for løgn, men la oss nå leke med. Statistisk sentralbyrå melder om nedgang av alle typer kriminalitet, bortsett fra vold i nære relasjoner. Her har antall anmeldenser økt jevnlig de siste årene. Og dette er faktisk gode tall.

Gjermund Skaar, kampanjeleder Hvitt Bånd Norge, blogger om vold i nære relasjoner.

Dette er gode tall, for bak disse tallene kan vi håpe på en holdningsendring blant norske kvinner og menn. Jo flere som anmelder, som sier ifra eller griper inn mot voldshandlinger i samfunnet vårt, jo bedre er det. Dette skaper bevissthet og holdning om hva som er vold, og hvor denne volden finnes.
Nå skal vi ta et lite forbehold, for klassifiseringen av “mishandlingsforhold i familien” kom først i 2006. Så både termen og fokuset på denne typen av vold er ganske ny, statistisk sett. Likevel, mens volden statistisk går ned så øker det i vold i nære relasjoner. Dette viser at kampanjer som Hvitt Bånd, med ambassadører som Knut Storberget, får frem nye holdninger i Norge.

Skal vi sette dette i perspektiv, som ofte er smart, kan vi trekke linjene tilbake 50 år. For femti år siden snakket vi ikke om vold i nære relasjoner, vi snakket om kvinnemishandling. I fortellingen om kvinnemishandling så handlet det ikke om den volden som det store flertallet av kvinner opplever, nemlig den episodiske, den som skjer en gang og kanskje aldri mer. Den gang handlet vold i hjemmet om systematisk, grov vold. Vold mot menn i hjemmet var ikke tema, vold mot barn var akseptert som streng men god barneoppdragelse. I det hele tatt kan vi si at vi nok hadde et ganske annerledes forhold til vold før. Disse holdningene til vold hadde helt sikkert også innvirkning på mengde vold i samfunnet. Uten å ty til overdrivelser så kan vi nok påstå at det var mye mer vold i hjemmet for femti år siden.

“Nu går alt så meget bedre”, skal Kåre Willoch ha sagt for 30 år siden. Han snakket nok strengt tatt om økonomi og arbeidsplasser eller andre tunge ting som menn med så lite hår gjerne snakker om, men han KUNNE snakket om vold i nære relasjoner. For det er så meget bedre nå! Nye og bedre holdninger i samfunnet vårt har kommet gjennom kamp fra kvinnebevegelse og politiske partier. Og samtidig har en del menn sett sine søstre, døtre, mødre, kjærester og venninner være bekymret, redde eller sinte for volden.

Uansett, vi må ikke hvile på laurbær eller statistikken selv om det går riktig vei. Vi har fortsatt en økende mengde innrapportert vold å ta fatt i.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon