fbpx
Print Friendly version of featured image

Ny regjering, ny likestillingsminister: – En historisk mulighet

Foto: Reform/Likestillingsnytt

Anette Trettebergstuen er en svært kompetent statsråd for likestilling. Det er også mye positivt å si om den nye regjeringsplattformen, mener Reform – ressurssenter for menn.

I går ble Hurdalsplattformen lagt fram. I dag presenterte Jonas Gahr Støre sin nye regjering.

Blant de nye statsrådene, er kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Åpner for en mer rettferdig likestillingspolitikk

– Mye går i riktig retning i den nye regjeringserklæringen. Med den kanskje best kvalifiserte likestillingsministeren vi kunne ønsket oss, gir dette en historisk mulighet til en bredere og mer rettferdig likestillingspolitikk, sier daglig leder Are Saastad.

Anette Trettebergstuen var gjest i Reforms nyhetssending Likestillingsnytt rett før valget i september. Saastad konstaterer at en god del av det den nybakte ministeren sa i sendingen, er å gjenfinne i Hurdalsplattformen.

I erklæringen heter det blant annet:

  • Dagens fedrekvote skal beholdes, og fedrenes rettigheter skal styrkes. 
  • Det skal arbeides målrettet for økt mangfold i arbeidslivet, og bedre representasjonen mellom kjønnene i de kjønnsskjeve bransjene.
  • Det skal sørges for at likestilt foreldreskap blir understøttet i ny barnelov, og regjeringen vil vurdere å gjøre delt bosted til barnelovens hovedregel.
  • Det skal nedsettes et nytt mannsutvalg for å se på menns likestillingsutfordringer.
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet, likestillingssenterne, Diskrimineringsnemnda og organisasjonene som arbeider for økt likestilling skal styrkes.
  • Det skal etableres kontaktutvalg mellom myndighetene og likestillings- og mangfoldorganisasjonane.

– Flere av disse punktene var med i Reforms innspill til forhandlerne fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som satt sammen på Hurdal.

– Det er særlig gledelig at regjeringen vil nedsette et nytt mannsutvalg. Det er på høy tid å gjennomføre en grundig utredning om gutter og menns særskilte utfordringer i Norge, sier Saastad.

Han peker også på den store betydningen det vil ha for menn som arbeidsinnvandrere – blant dem den store gruppen av mannlige polske arbeidere – at regjeringen nå vil føre en mer aktiv arbeidslivspolitikk for å hindre at arbeidsinnvandring fører til sosial dumping og press på norske lønns- og arbeidsvilkår.

– Innfør full rett til uttak for fedre

Under det viktige punktet om fedrekvoten, er det uklart hva som ligger i at “fedrenes rettigheter skal styrkes”.

Her har Reform en umiddelbar forventning, sier Saastad. Han viser til Erna Solbergs forslag til statsbudsjett for 2022. Her rettes en gammel urett delvis opp, ved at fedre kan ta ut 8 uker fedrekvote, uavhengig av mødrenes opptjening. I dag er uttaket helt avhengig av mors opptjening.

– Den nye regjeringen bør selvsagt ta dette videre, ved å utvide forslaget til å gjelde alle de 15 ukene i dagens fedrekvote, sier Saastad.

Noen klare mangler

Reform peker også på noen viktige områder for gutter og menns likestilling der det mangler klare formuleringer.

– Regjeringserklæringen inneholder ikke et ord om gutters frafall fra videregående opplæring, og det varsles ingen oppfølging av Stoltenbergutvalgets forslag for en utjevning av kjønnsforskjeller i læringsutbytte og fremming av læring. Dette er en klar mangel, sier Saastad.

– Erklæringen inneholder et eget kapittel om kvinnehelse, men den unnlater å si noe om menns særlige helseutfordringer. Dette er et klart savn, siden vi så langt i Norge ikke har hatt en eneste utredning om menns helse.

Gutter og menn tydeligere sett

– På tross av mangler, legger den nye regjeringen til rette for en ny og bedret likestillingspolitikk, der også gutter og menns situasjon blir tydeligere sett og forstått enn på lenge, sier Are Saastad.

– Reform ser fram til å samarbeide med Anette Trettebergstuen om disse viktige perspektivene.

 

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon