fbpx
Print Friendly version of featured image

Reformundersøkelsen: 9 av 10 mener vold mot menn må tas på alvor

Foto: Tobias Zils/Unsplash

I Reformundersøkelsen 2017 kommer det fram at 1 av 10 sier de kjenner en mann som er utsatt for vold av enten partner eller andre familiemedlemmer. Så og si alle mener dette er et samfunnsproblem på lik linje med vold mot kvinner.

I samarbeid med Kantar TNS har Reform tatt for seg nordmenns holdninger til likestilling, seksualitet og helse. I ett av spørsmålene ble et representantivt utvalg av befolkningen spurt om de kjenner en mann som er utsatt for vold.

9 % svarte ja på dette spørsmålet.

Alt for mange får ikke hjelp

Seniorrådgiver Hedda Hakvåg i Reform mener tallene viser at det er langt igjen for å bevisstgjøre godt nok om vold mot menn i nære relasjoner.

Reformundersøkelsen: Kjenner du en mann som er eller har vært utsatt for vold fra partner eller andre familiemedlemmer i voksen alder? (Kilde: Kantar TNS/Reform – ressurssenter for menn)

– På den ene siden samsvarer disse tallene nokså godt med tallene på hvor mange menn som rapporterer om fysisk partnervold i norske undersøkelser, sier Hakvåg.

Hun mener likevel andelen som kjenner en utsatt mann burde vært langt høyere enn andelen utsatte menn.

– Flere mennesker kan jo kjenne til den samme mannen. Dessuten er psykisk vold vanligere enn fysisk.Tallene er derfor en indikasjon på at mer må gjøres.

Alt for lite blir gjort

– Vi ser at det blir gjort alt for lite for å avdekke vold mot menn i nære relasjoner. Ofte er det også nettverkene og det sosiale livet som ryker når man er offer for denne typen vold.

– Når mange blir isolert som følge av volden, får de ikke fortalt andre om dette, sier Hakvåg.

Det er noe vanligere å kjenne en mann utsatt for vold på bygdene enn i tettstedene og byene (13 % mot 10 % og 7 %). For øvrig er det små forskjeller i syn på dette spørsmålet når det gjelder alder, utdanning og seksuell orientering

Langt de fleste vil gjøre mer

I et annet spørsmål svarer flere enn 9 av 10 nordmenn at vold mot menn bør behandles som et samfunnsproblem på lik linje med vold mot kvinner.

Bare 5 % er helt eller delvis uenig i påstanden. Hakvåg ser dette som svært positive tall.

Reformundersøkelsen: Vold mot menn bør behandles som et samfunnsproblem på lik linje med vold mot kvinner. (Kilde: Kantar TNS/Reform – ressurssenter for menn)

– På dette spørsmålet er det grunn til å tro at det er skjedd en vesentlig endring i befolkningen. I stor grad skyldes nok dette den nye krisesenterloven, som kom i 2010. Her ble menn gitt like rettigheter til et krisesentertilbud som kvinner.

Hun mener Reform kan ta noe av æren for de gode tallene.

– Reform har i mange år hatt stort fokus på at alle ofre for vold må få hjelp, og vi var blant de mest aktive med å få den nye krisesenterloven på plass.

– Tross loven, og den store oppslutningen i befolkningen om viktigheten, ser vi at det fortsatt trengs flere tiltak. Ikke minst er det helt vesentlig at tilbudene ved krisesentre blir bedre kjent for menn, sier Hedda Hakvåg.

Les om Reforms krisesenterprosjekt Menn også!
Se Reforms film Rettssalen

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon