fbpx

Maner til mannsoppgjør med kvinnevold

VidarErEnTrapp

Menn kan spille ulike roller i kampen mot vold. Videoen til den norske 16-dagerskampanjen er en sterk påminnelse om det.

Menn må engasjere seg for å bekjempe et av verdens mest utbredte menneskerettighetsbrudd – vold mot kvinner, mener bistandsorganisasjonen CARE. Reform er enig, og støtter FNs 16-dagerskampanje.

Reform – ressurssenter for menn støtter «16 dager»-kampanjen fordi kvinner i alle aldre, i alle samfunnslag og i alle land kan oppleve vold. Alle har mulighet til å gjøre noe, og menn, som i de aller fleste tilfellene er voldsutøverne, har et spesielt ansvar.

– Mistenker du at noen du kjenner utøver vold, så still spørsmål. Vis at du som mann aldri tolererer eller tier om vold mot kvinner, sier daglig leder i Reform, Are Saastad.

Vold i nære relasjoner tar liv, ødelegger helse og begrenser særlig kvinners muligheter til å delta i arbeidsliv og politikk. I 16 dager fra 25. november har tusenvis av engasjerte mennesker i over 150 land vist sin motstand mot alle former for vold mot kvinner. Kampanjen avsluttes i morgen, 10. desember, som er FNs menneskrettighetsdag.

Vi oppfordrer alle til å se og dele filmen «Ikke alle menn er menn» og besøke nettsiden www.16dager.no.

Én av tre rammes

Vold mot kvinner er et av verdens mest utbredte rettighetsbrudd. Om lag én av tre kvinner i verden vil oppleve å bli slått, voldtatt, tvunget til sex eller på annen måte mishandlet i løpet av livet. Vold mot kvinner er mest utbredt i land preget av fattigdom, konflikt og lav grad av likestilling, men det skjer i alle samfunn.

I Norge opplever én av fem kvinner fysisk vold fra sin partner, ifølge rapporten «Vold og voldtekt i Norge» fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Også mange menn rammes av vold, også fra kvinner. Selv om heller ikke dette kan forsvares, er volden menn utøver gjennomgående av mer alvorlig og skadelig karakter.

– Det er ikke tvil om overalt hvor det finnes vold i nære relasjoner, er dette det viktigste hinderet for likestilling mellom kjønnene, sier Are Saastad.

Internasjonalt og nasjonalt perspektiv

Å bekjempe vold mot kvinner krever dype sosiale endringer og politiske prioriteringer. Dette er vanskelig, men ikke umulig. CARE jobber internasjonalt med menn og gutter om å utfordre mannsroller der vold er blitt en naturlig del av atferden.

Reform gjør det samme i Norge, blant annet gjennom Hvitt Bånd og kampanjen Stopp vold mot kvinner, og også internasjonalt, som i vårt sinnemestringsprosjekt i Tsjekkia. I simmestringen er poenget å bruke menns egne ressurser til å ta oppgjør med voldsbruk.

– Vårt budskap til norske menn er at alle har mulighet til å gjøre noe. Alle kan gjøre det klart for sine omgivelser at de aldri tolererer eller tier om vold mot kvinner, sier markeds- og kommunikasjonssjef i CARE, Jon Ragne Bolstad.

Vold må bekjempes

– Reform støtter dette budskapet. Vold mot kvinner kan ikke, og må ikke tolereres. Uten at menn tar dette ansvaret, og viser det i aktiv handling, vil det også være sværrt vanskelig å kunne rette nødvendig oppmerksomhet mot vold i nære relasjoner generelt. Vold må bekjempes, uavhengig av hvem som rammes, og kampen starter med menns vold mot kvinner, slår daglig leder i Reform, Are Saastad, fast.

Se kampanjefilmen her

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon