fbpx

Tilskuer eller deltaker?

Tirsdag 3. september offentliggjøres en omfattende europeisk undersøkelse om gutter, menn og likestilling på Litteraturhuset i Oslo.

Rapporten «The study on the role of men in gender equality» er en omfattende studie som ser på menns rolle i likestillingen. Studien er et resultat av et bredt europeisk samarbeid finansiert av EU-kommisjonen. Kjønnsforsker Øystein Gullvåg Holter fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning er blant dem som har deltatt sentralt i arbeidet, og Reforms seniorrådgiver Ole Bredesen Nordfjell har bidratt med innspill i en bredt sammensatt referansegruppe.

Rapportens funn representerer nøkkelelementer på europeisk og nasjonalt nivå for å skape og gjennomføre bedre og målrettet likestillingspolitikk, skriver EU-kommisjonen på sin egen nettside.

Til å redegjøre for rapporten, arbeidet bak og funnene i den, er vi er så heldige å ha fått i to av dem som har jobbet i prosjektet, nemlig forsker ved Foreningen for menn og likestilling i Steiermark, Østerrike, Elli Scambor, og Øystein Gullvåg Holter.

Med på møtet for å kommentere rapporten er også Elin Kvande, professor ved NTNU og førstekonservator Thomas Walle ved Norsk Folkemuseum.

Møtet er gratis, og åpent for alle.

For program og påmelding (påkrevet!), se her.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon