fbpx

Ny diskrimineringslov – hva nå?

Fra debatten. Professor Hege Skjeie har ordet, mens (f.v) Berit Vegheim, Sunniva Ørstavik og Kai-Morten Terning lytter til.

Regjeringen arbeider i disse dager med en ny, felles lov mot diskriminering. Tirsdag 24. mars arrangerte Reform, sammen med en rekke andre organisasjoner åpent seminar om lovarbeidet i Litteraturhuset i Oslo.

Ti organisasjoner som daglig er i kontakt med mange former for diskriminering og ulikestilling hadde satt seg som mål å gi regjeringen faglige og politiske innspill til hva en ny lov bør inneholde.

– Jeg syns diskusjonen på gårsdagens møte viste at en ny lov kan være bra, men også bli en trussel dersom den ikke ivaretar opparbeidete rettigheter godt nok. Eller som Hege Skjeie sa – vi har allerede et godt lovverk, men det er en for kjip håndtering av det, sier daglig leder i Reform, Are Saastad.

Som innledere på møtet deltok statssekretær fra Barne-, likestilings- og inkluderingsdepartementet, Kai-Morten Terning (Frp),som snakket om regjeringens arbeid med en ny, felles diskrimineringslov. Han kunne ikke røpe så mye, men sa at loven sendes på bred høring i høst.

Professor i statsvitenskap Hege Skjeie, kjent som utvalgsleder for Likestillingsutredningen i 2010-2012, snakket om diskrimineringsvernet i norsk politikk, mens likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik snakket om ombudets forventninger og krav til en ny lov. Også leder av Stopp diskrimeringen Berit Vegheim, deltok som innleder.

Flere av innlederne understreket at det er vesentlig å sikre at ikke en ny lov blir et «minste felles multiplum», men i stedet hever alle diskrimineringsgrunnlag til samme nivå som dagens lov mot kjønnsdiskriminering sikrer oss. Reform er enig i dette.

– Samtidig trenger vi fortsatt sterke virkemidler mot diskriminering på grunnlag av kjønn. Det gjelder ikke bare kvinner, men i en del sammenhenger også gutter og menn. Et godt eksempel er når det bare gis kjønnspoeng for opptak til utdanning for arbeid i barnehager og skoler, mens kvinner har denne retten på en rekke områder. Vi får aldri bukt med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på denne måten, sier Saastad.

– Vi tror derfor det er på tide å fjerne lovens formål om å særlig fremme kvinners stilling.

Bård Nylund (LLH) og John Jeanette Solstad (Menneskerettsalliansen) delte på å lede møtet, som er fulgt opp med et brev til likestillingsministeren der seks krav til en ny lov listes opp.

Se også organisasjonens felles Grunnlagsdokument.

Arrangører/initiativtakere: Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), Antirasistisk Senter, Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk), MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, Menneskerettsalliansen, Handikapforbundet, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Krisesentersekretariatet, Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) og Reform – ressurssenter for menn.

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon