fbpx

Reform mener: Hent menn til doktoren!

Reform mener at forslaget i den reviderte fastlegeforskriften om at fastlegen skal «identifisere innbyggere på listen som benytter seg av tjenestetilbudet i vesentlig mindre grad enn personens medisinske behov tilsier» vil gi sterkt forbedret mannshelse.

«Kvinner lider, menn dør» heter en bok om folkehelse i et kjønnsperspektiv. Det er en meget treffende tittel. Forventet levealder for menn er omtrent fem år kortere enn for kvinner. Det dør flere gutter og menn enn kvinner i alle aldersgrupper. Tradisjonell maskulinitet med høyt fokus på styrke, selvkontroll, utholdenhet og forakt for fysisk smerte gir også andre konsekvenser for menns helse. Det virker inn på menns levevaner i forhold til ernæring, fysisk aktivitet, seksuell helse, psykisk helse, bruk av rusmidler og ulykkesrisiko. Og det har konsekvenser for menns bruk av helsetjenester.

En tilnærming til sykdom som «tegn på svakhet» – og som noe som truer ens identitet som skikkelig kar, medfører at menn ofte blir svært tause om egne helseplager. Lenge har gutter og menn blitt sosialisert til å skjule og kontrollere sårbare sider. Store gutter gråter som kjent ikke. Kvinners latterliggjøring av syke menn under utsagn som «ingen er så syk som en syk mann» bidrar heller ikke til å få menn til å ta sykdomstegn på alvor. Menn oppsøker lege sent, noe som i mange tilfeller vil påvirke muligheten til behandling.

Mannspanelet anbefalte i sin sluttrapport: «Fastleger må pålegges obligatorisk innkalling til regelmessig kontroll. Testing og forebygging av mannsspesifikke sykdommer og samtaler om livssituasjon og livsstil med særlig fokus på tema som er sentrale i den aktuelle livsperioden. Det er viktig med fokus på helse, trivsel og psykisk helse ved slike kontroller.»

Reform – ressurssenter for menn slutter sterkt opp om denne anbefalingen. Forslaget i den reviderte fastlegeforskriften er i hvert fall et godt skritt på veien. De fleste på denne lista er nok menn.

Publisert på Dagsavisens debattsider. Innlegget kan også leses på Nye Meninger

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon