fbpx

Pris til to viktige prosjekter mot vold

voldsforebyggingspris

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen med vinnerne Lilija Skljarova Hansen fra Øst-Finnmark politidistrikt (t.v) og Marny Melkild fra Incestsenteret i Vestfold. (Foto: Justisdepartementet)

Justisministeren delte denne uka ut pris til to viktige bidragsytere i kampen mot vold i nære relasjoner. Reform er stolt av å ha deltatt i forarbeidet til et av dem.

Øst-Finnmark politidistrikt og Incestsenteret i Vestfold deler prisen for årets samarbeid- og samordningspris i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Justisminister Anders Anundsen (FrP) sto tirsdag for utdelingen.

Øst-Finnmark politidistrikt og familievoldskoordinator Lilija Skljarova Hansen får prisen for prosjektet “Leker med ilden”. Dette prosjektet springer ut av et samarbeid der Reform – ressurssenter for menn ble invitert sammen med Konfliktrådet av Øst-Finnmark politidistrikt, til et samarbeid om et voldsforebyggende tiltak. Tiltaket fikk navnet “Ungdom mot vold”, og ble gjennomført vinteren 2010 ved den videregående skolen i Karasjok.

I årene etter har Lilija Skljarova Hansen hatt fokus på voldsforebygging og videreutviklet tiltaket. Prosjektet “Leker med ilden” er et 2-årig prosjekt som har nådd alle kommunene i politidistriktet.

– Det er bare å gratulere Lilja Skljarova Hansen og Øst-Finnmark politidistrikt med dette flotte resultatet. Det er fabelaktig når dyktige ildsjeler med gode prosjekter blir verdsatt, sier seniorrådgiver Bjørn Løvland i Reform.

Samarbeid- og samordningsprisen deles ut til «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner».

Les mer her

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon