fbpx

Svært gode resultater etter tre års samtaler med kunder av prostituerte

Kast_logoEtter tre år er nå Kast-prosjektet foreløpig avsluttet. Det har vist at det er mulig å komme i kontakt med menn som kjøper sex, selv om de er aldri så stigmatisert, fordømt og kriminalisert. I 2014 vil Reform legge vekt på formidling av kunnskapen prosjektet har gitt. 

Kast er et unikt tilbud til menn som kjøper sex. Målsettingen med det treårige prosjektet har vært å tilby kjøpere av seksuelle tjenester rom for samtale og refleksjon rundt sexkjøp. Flere hundre menn har mottatt sexologisk rådgivning, smittesjekk og chat- og telefonveiledning i Reforms lokaler i Oslo.

Fra og med 1. januar 2014 er Kasts første fase avsluttet. Denne fasen vil i nær framtid bli oppsummert i form av en rapport, men allerede nå er det grunn til å slå fast at prosjektet har vært svært vellykket. For mange av mennene vi har vært i kontakt med har Kast vært deres eneste mulighet til å snakke om kjøp av sex, som ofte oppfattes som problematisk og skambelagt. Det er  grunn til å anta at mange menn også har endret atferd etter bruk av  samtaletilbudet i Kast.

Prosjektet har vært finansiert av midler fra Justis- og beredskapsdepartementet, og ble til etter at Reform først hadde publisert rapporten Sexhandel – rådgivning om sexkjøp. Her påpekte vi at kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester ikke skulle være den eneste metoden for forebygging av sexkjøp.

I tillegg har Helsedirektoratet bidratt til et tilhørende anonymt og gratis smittesjekkstilbud. Dette har utvilsomt hatt betydning for folkehelsen, men smittesjekk har også vist seg å være en egnet inngangsdør til samtaler om egen seksuell praksis, for mange som ellers aldri ville ha oppsøkt et slikt tilbud.

Kast vil bli videreført som prosjekt også i 2014. Formen er ikke helt avklart. Det er imidlertid på det rene at Reform i denne fasen vil arbeide for å gjøre resultatene av prosjektet kjent, og at vi vil arbeide for en etablering av et Kast-tilbud som kan ivareta brukergruppa på permanent basis. Det er viktig at samfunnet kan nyte godt av de gode resultatene prosjektet har gitt.

Våre samtaletilbud til kunder i prostitusjon er nå innstilt. og det samme gjelder vår spørsmål/svar- og vår chat-funksjon. 

For kunder av prostituerte som trenger å sjekke seg for smitte, henvises enten til egen fastlege, eller til andre tilbud i regi av egen kommune eller det aktuelle helseforetaket. I Oslo anbefales Olafia-klinikken for smittesjekk, i tillegg til egen fastlege.

Ved avslutningen av første fase av Kast, takker Reform prosjektlederne Lennart Lock og Ingvill Holm Fjær, prosjektmedarbeiderne Henning Strøm og Tore Holte Follestad og medisinsk ansvarlig lege, dr. Ole Aleksader Dyrkorn, hjertelig for innsatsen. Vi takker også for støtte og tillit fra Justis- og beredskapsdepartementet og fra Helsedirektoratet, og ser fram til samarbeid med oss i Reform også i en ny fase av Kast-prosjektet.

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon