fbpx

En bra mann

bra mannEn bra mann

Når jeg forteller om mitt arbeid med menn med sinnemestrings- eller voldsproblematikk, får jeg ofte spørsmål eller kommentarer som tyder på en forestilling om at de er machomenn med machoverdier: “Makt er vel det beste de vet.”
Som oftest er forestillingene feilaktige.

I løpet av et sinnemestringskurs gjennomfører deltakerne en del oppgaver som gir økt bevisstgjøring i forhold til egne tanker, følelser, adferd og verdier. Særlig har jeg funnet det spennende å jobbe med den enkeltes verdier.

En måte å arbeide med verdigrunnlaget på, er gjennom oppgaven “En bra mann”.
Oppgaven er to-delt.
Først skal de oppgi navnet på en mannsperson de beundrer og ser opp til. Mange vil kanskje tro at de lister opp menn som Supermann, Bruce Willis, Arnold og Beckham. Og kanskje blir dere overrasket over å få vite at det gruppedeltakerne faktisk svarer er: far, bestefar, Per – en lærer på ungdomsskolen, svømmetreneren min. Som oftest personer de har eller har hatt en relasjon til.
En gang har jeg hørt at en en kjent person ble oppgitt. Det var Nelson Mandela.

Del to av oppgaven er å oppgi hvilke egenskaper de verdsetter høyest hos de de beundrer. Svarene vil kanskje også her overraske noen. De egenskapene som oftest går igjen er omsorgsfull, trygg, snill, støttende og beskyttende. Andre egenskaper som trekkes fram er lyttende, ydmyk, alltid vært der for oss, humor, humør og tålmodig.

Selvfølgelig vekker en slik oppgave en rekke følelser. Det er skamfullt, flaut, trist og jævlig å ha brutt de egenskapene de verdsetter så høyt. Men det at slike følelser vekkes gir også et håp. For oppgaven fører til en bevisstgjøring hos den enkelte deltaker om hvordan han egentlig vil være. Alltid.

Høstens ulike sinnemestringstilbud er nå i gang.
Bjørn Løvland – Seniorrådgiver, voldsforbyggende tiltak.
Foto: Adrenus Craton

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon