fbpx
Print Friendly version of featured image

Spennende helseprosjekter til Reform

Barnevernets møter med fedre, dialogmøter om maskulinitet og helse på mottak, et samarbeidsprosjekt om menn med spiseforstyrrelser og kartlegging av personer som kjøper sex av menn og transpersoner. Dette er stikkord for helseprosjektene ExtraStiftelsen har gitt Reform tillit og midler til i 2017.

– Svært gledelig og inspirerende, sier daglig leder i Reform, Are Saastad, etter at ExtraStiftelsen offentliggjorde sine tildelinger forrige torsdag.

Ressurssenteret er blitt gitt ansvaret for å gjennomføre hele tre prosjekter i egen regi. I tillegg er Reform skrevet inn som partner med Spiseforstyrrelsesforeningen i et fjerde prosjekt.

Prosjektene, som alle skal gjennomføres i 2017, er disse:

En usynlig kjøpergruppe?
Kartlegging og etablering av veiledningstilbud for personer som kjøper sex av menn og transpersoner.

Personer som kjøper sex av menn og transpersoner er en gruppe som antas å ha særskilte helseutfordringer. Likevel finnes det lite kunnskap og ingen helsetilbud rettet mot denne gruppen i dag. Gjennom nettbasert oppsøkende virksomhet og intervjuer med fagpersoner vil Reform, i samarbeid med en rekke aktører på feltet, kartlegge denne kjøpergruppas behov og utfordringer. Prosjektet vil nyte godt av og videreføre Reforms mangeårige arbeid med å snakke med menn som kjøper sex (KAST-prosjektet).

Få pappa med på laget!
Fedre i møte med barnevernet

Prosjektet skal utvikle og gjennomføre et kurs for fedre med barn i barnevernet. Målet er å styrke fedrenes omsorgskompetanse, og gi dem verktøy for bedre samarbeid. Det vil bli produsert en faktabrosjyre til hjelp for fedre med barn i barnevernet, og det vil bli arrangert et åpent seminar for å bevisstgjøre barnevernets saksbehandlere om viktigheten av å involvere far i deres arbeid med barnet.

Hvordan har du det, mann?
Dialogmøter med flyktninger og asylsøkere om maskulinitet og helse

Flyktninger og asylsøkere er ofte i en utsatt helsemessig situasjon, særlig psykisk. Forståelser av hva det vil si å være mann kan være til hinder for å dele erfaringer og søke hjelp. Reform – ressurssenter for menn vil gjennomføre dialogbaserte møter med voksne asylsøkere om maskulinitet og helse, og utvikle en egen metodikk for dette som på sikt kan videreføres av likemenn på mottak. Prosjektet skal utføres i samarbeid med likestillingssenteret KUN i Nordland, og aktivitetene skal gjennomføres på mottak i sør og nord.

Spiseforstyrrelser – en kvinnelidelse?

Dette er et prosjekt som er tildelt Spiseforstyrrelsesforeningen (Spisfo). I tett samarbeid med Reform, skal Spisfo kartlegge behovet for mer kunnskap og ytterligere forskning på området spiseforstyrrelser og menn. Aktivitetene spenner fra et bredt innspillsmøte for aktører og fagpersoner fra psykisk helse- og spiseforstyrrelsesfeltet, via en fokusgruppe av menn med spiseforstyrrelser til en avsluttende fagkonferanse som skal resultere i anbefalinger til videre arbeid med denne gruppa.

– Prosjektene vi er tildelt og deltar i representerer spennende og til dels helt nye utfordringer for Reform. Det er fantastisk at ExtraStiftelsen gir oss denne muligheten. Vi lover å ta godt vare på oppgavene – til beste for mange utsatte grupper av gutter og menn, sier Are Saastad.

I 2016 har Reform gjennomført to prosjekter med støtte fra ExtraStiftelsen. Det ene har kartlagt situasjonen for overgrepsutsatte gutter og menn, mens det i det andre er gjennomført en rekke workshops om kjærestevold for ungdom på sommerleir. Begge prosjektene sluttrapporteres i begynnelsen av 2017.

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon