fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform lanserer ny brosjyre om menn utsatt for vold

TA BROSJYREN I BRUK: Faktabrosjyren spres i papirutgave og kan bestilles av hvem som helst, men den kan også lastes ned.

Nå er den her – Reforms rykende ferske faktabrosjyre om menn utsatt for vold. Brosjyren vil gjøre det enklere for voldsutsatte menn å søke hjelp, og spres nå i et stort opplag. Første pinsedag vil også filmen “Rettssalen” igjen bli å se på TVNorges reklamefrie dag. Budskapet er klart: Krisesentrene er også til for menn!

Brosjyren “Menn utsatt for vold i nære relasjoner” gir en gjennomgang av de ulike formene for vold. Hva er voldens kjennetegn? Hva slags skadevirkinger gir den? I brosjyren beskrives også hvilke grupper gutter og menn som er utsatt for vold fra partner og familie, og det presenteres statistikk.

Ikke minst gir faktabrosjyren konkret informasjon om hvordan voldsutsatte skal oppsøke hjelp.

Brojsyren er utarbeidet og produsert med tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet. Den erstatter en Reform-brosjyre fra 2011, som er spredt i mange titalls tusen på nett og papir de siste årene.

Den nye brosjyren blir i disse dager sendt til krisesentre, fastleger og en lang rekke andre instanser som kommer i kontakt med menn som er voldsutsatte.

Brosjyren kan også bestilles gratis, mot betaling for porto. For bestilling: Henvend deg til Reform på epost, eller ring oss på 22 34 09 60.

Du kan selvsagt også laste ned direkte – hent faktabrosjyren her

Film om voldustatte menn på TV Norge

Med filmen Rettssalen ønsker Reform å belyse et tabubelagt tema og støtte menn utsatt for partnervold i å søke hjelp.

Filmen vises på TV Norge under den reklamefrie første pinsedag (søndag 15. mai), og er laget av reklamebyrået Alle Gutta på oppdrag av Reform – resurssenter for menn.

The Film Agency Oslo har stått for produksjonen av filmen, og Tommy Normann har vært regissør.

Hvorfor ønsket vi å lage en film om menn utsatt for vold?

Partnervold mot menn er et tabubelagt tema som får liten oppmerksomhet. Reform har siden oppstarten i 2002 hørt fra og hatt samtaler med hundrevis av menn som har opplevd å bli utsatt for vold i et parforhold. Vi har jobbet med å synliggjøre denne volden og også jobbet aktivt politisk for et krisesentertilbud til menn.

Med Krisesenterloven av 2010 ble dette tilbudet en realitet.

Alle landets kommuner plikter i dag å ha et krisesentertilbud. De fleste krisesentrene tilbyr hjelp til for menn. Noen få krisesentre har kun tilbud til kvinner, men i disse tilfellene plikter kommunen å ha et annet tilbud til menn. Dette kan skje i samarbeid med andre kommuner.

Likevel er mange menn ikke klar over at de har krav på hjelp. Noen tenker også at «krisesenteret er ikke for meg», fordi de tror at volden må være grovere enn volden de selv opplever.

Det er også fortsatt er svært vanskelig å snakke om menn som overgrepsutsatt i Norge. Alt tyder på at tabuet knyttet til dette også medfører at for få menn oppsøker hjelp når de bør.

Men krisesentertilbudet er til for alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, eller som opplever trusler om slik vold.

Vold tar mange former – alle er alvorlige!

Selv om vi i denne filmen setter søkelyset på grov partnervold er det viktig å vite at volden tar mange former. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuell, materiell eller økonomisk.

Psykisk vold som gjentas over tid kan være vel så skadelig som fysisk vold. Denne volden er også langt vanligere. Gjentatte fornedrende kommentarer, løgner og bakvaskelser til venner og familie, og trusler om å bli fratatt retten til å være med barna, er eksempler på hva Reform hører om fra voldsutsatte menn.

Vi oppfordrer alle menn utsatt for vold i parforhold til å søke hjelp!
Ta kontakt med ditt nærmeste krisesenter.

Her finner du oversikt over alle landets krisesentre

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon