fbpx

Månedens mann: Movember

MO13 Iconic Mo Stencil_Positive

Etter nok en fantastisk vellykket kampanje, kåres Movember til Månedens Mann i november.

Utmerkelsen Månedens Mann tildeles en bra mann som Reform vil feire! Månedens mann er én som gjennom mot, stolthet og engasjement har bidratt til å utvide menns og gutters handlingsrom. Han er en inspirasjonskilde for menn og kvinner, og en ressurs for likestillingsarbeidet i Norge.

I november tildeles Movember-kampanjen utmerkelsen Månedens Mann.

Vår begrunnelse:

Reform er dypt imponert over dette flotte engasjementet, som år etter år skaper blest og oppmerksomhet rundt et viktig tema for menn: Prostatakreft. Årets kampanje har allerede rundet imponerende 5 millioner kroner til prostatakreftsaken, og har dessuten resultert i titusenvis av bebartete norske menn, som synlig bevis på et personlig engasjement landet over.

Vi vet at prostatakreft er den kreftformen som tar livet av flest menn. Dette reflekteres på ingen måte i det offentlige fokuset på prostatakreft. Vi anser dette som en nedvurdering av behovet for å styrke helseinnsatsen mot menn, som forstatt lever i gjennomsnitt om lag 4 år kortere enn kvinner i Norge. I  dette arbeidet er Movember-kampanjen et viktig bidrag for endring, ikke bare internasjonalt, men også gjennom en proff og tydelig kampanje i Norge.

Movember-kampanjen har for øvrig en helt klar målsetting, som Reform stiller oss fullt og helt bak – her sitert fra kampanjens nettsider:

Kampanjestrategi og mål
Vi ønsker å få menn til å anlegge bart og få omgivelsene til å støtte dem ved å lage innovative, morsomme og engasjerende movemberkampanjer som resulterer i:

 • Midler som kan investeres i programmer for menns helse
 • Samtaler om menns helse som fører til:
  – Større bevissthet og forståelse for helserisikoene menn står overfor
  – At menn tar grep for å holde seg friske
  – At menn vet hva de skal gjøre og tar grep når de er syke

Programmenes mål
Å leve med kreft og tiden etterpå
Menn som lever med prostata- eller testikkelkreft, skal få den hjelpen de trenger for å være fysisk og psykisk friske.
Å holde seg i psykisk balanse, å leve med en psykisk lidelse og tiden etterpå.

 • Menn skal få hjelp til å takle psykiske utfordringer.
 • Menn skal søke hjelp i tide når de opplever psykiske problemer.
 • Menn skal ikke behandles annerledes enn kvinner når de opplever psykiske problemer.

Forskning rundt menns helse
Vi skal finansiere innovativ forskning og fremme kompetente forskningsmiljøer som arbeider for:

 • Bedre kliniske tester og behandlingsformer i forbindelse med prostata- og testikkelkreft
 • Bedre fysisk og psykisk helse hos menn

Mer informasjon om kampanjen finner du her:
http://no.movember.com/
https://kreftforeningen.no/stott-kreftforeningen/movember/

Hør også radiodebatten om menns helse på NRK P2s “Ekkosending” på mandag denne uka, der blant annet prostatakreft var tema: http://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/mdsp25023413/25-11-2013

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon