fbpx

Høringsuttalelse til NOU 2022: 21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten. Forslag til reform av straffeloven kapittel 26 (Justis- og beredskapsdepartementet)

Høringsuttalelser

Straffelovrådet har gjort et grundig arbeid med å gjennomgå straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. Reform stiller seg bak rådets forslag til en samtykkebasert voldtektslovgivning. Reform støtter ikke den foreslåtte endringen i den seksuelle lavalder, og heller ikke forslaget om en oppheving av lovforbudet mot å kjøp av seksuelle tjenester fra voksne. Vi avviser ikke diskusjoner om disse temaene, men dette fordrer en langt bredere gjennomgang og utredning enn Straffelovrådet har kunnet foreta.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon