fbpx
Print Friendly version of featured image

Menn i sykepleierutdanning

I 2019 samarbeidet Reform med aktører i Danmark og på Island for å motvirke det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og få flere menn i Norden til å velge helse- og omsorgsyrker.

Menn utgjør 2 % av sykepleiere på Island, 3,5 % i Danmark og 9 % i Norge. Dette er tall som har holdt seg relativt stabile over tid. I tillegg er mannlige sykepleierstudenter overrepresentert blant studenter som faller fra. Til tross for at nordiske land scorer høyt på likestillingsundersøkelser, preges landene av et kjønnsdelt arbeidsmarked der få menn arbeider i helse- og omsorgsyrker. Hva kan utdanningsinstitusjoner gjøre for å endre dette?

Sammen med Roskilde universitet, Universitetet i Akureyri og det islandske likestillingssenteret Jafnréttisstofa, har Reform kartlagt dagens praksis ved utvalgte sykepleierutdanninger i Norge, Danmark og på Island. Prosjektet er finansiert gjennom Nordisk Likestillingsfond og er en del av Nordisk ministerråds pågående satsning på likestilt arbeidsliv.

I kartleggingen har vi sett på utdanningsprogrammenes rekrutterings- og kommunikasjonsstrategier og pensum. Vi har også intervjuet lærere, ledelse og mannlige studenter for å innhente deres erfaringer fra undervisning og praksisplasser.

Målet med prosjektet har vært å innhente ny kunnskap om kjønnet praksis i rekruttering og undervisning på sykepleierutdanninger. Videre har vi brukt denne kunnskapen til å utvikle praktiske anbefalinger for hva utdanningsinstitusjoner kan gjøre for å rekruttere flere menn til sykepleierstudiet – og støtte mennene i å fullføre studiet.

Gjennom prosjektet vil vi bidra til økt nordisk samarbeid for å flere menn inn i helse- og omsorgsyrker. Kunnskapen og anbefalingene fra prosjektet er nå samlet i en rapport som du kan lese ved å trykke på knappen under.

Les publikasjon

For mer informasjon:

Ta kontakt med Ole Nordfjell på telefon 476 51 763 eller epost ole@reform.no

Les om prosjektet på NIKKs sider.

 

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon