fbpx
Print Friendly version of featured image

Menn i sykepleierutdanning

Reform samarbeider med aktører i Danmark og på Island for å motvirke det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og få flere menn i Norden til å velge helse- og omsorgsyrker.

Menn utgjør 2 % av sykepleiere på Island, 3,5 % i Danmark og 9 % i Norge. Dette er tall som har holdt seg relativt stabile over tid. Til tross for at nordiske land scorer høyt på likestillingsundersøkelser, preges landene av et kjønnsdelt arbeidsmarked der få menn arbeider i helse- og omsorgsyrker. Hva kan utdanningsinstitusjoner gjøre for å endre dette?

Sammen med Roskilde universitet, Universitetet i Akureyri og det islandske likestillingssenteret Jafnréttisstofa, skal Reform kartlegge dagens praksis ved utvalgte sykepleierutdanninger i Norge, Danmark og på Island. Prosjektet finansieres gjennom Nordisk Likestillingsfond og er en del av Nordisk ministerråds pågående satsning på likestilt arbeidsliv.

I kartleggingen vil vi se på utdanningsprogrammenes rekrutterings- og kommunikasjonsstrategier og pensum. Vi vil også intervjue lærere, ledelse og mannlige studenter for å innhente deres erfaringer fra undervisning og praksisplasser.

Målet med prosjektet er å innhente ny kunnskap om kjønnet praksis i rekruttering og undervisning på sykepleierutdanninger. Vi vil bruke denne kunnskapen til å utvikle praktiske anbefalinger for hva utdanningsinstitusjoner kan gjøre for å rekruttere flere menn til sykepleierstudiet – og støtte mennene i å fullføre studiet. I dag er mannlige sykepleierstudenter overrepresentert blant studenter som faller fra.

Kunnskapen og anbefalingene fra prosjektet vil samles i en rapport som distribueres til sykepleierutdanninger i alle de nordiske landene. Gjennom prosjektet vil vi bidra til økt nordisk samarbeid for å flere menn inn i helse- og omsorgsyrker.

For mer informasjon:

Ta kontakt med Ole Nordfjell på telefon 476 51 763 eller epost ole@reform.no

Les om prosjektet på NIKKs sider.

 

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon