fbpx

Undersøkelse: Vil du bidra til utformingen av morgendagens overgrepsmottak?

Nå har du muligheten! Og i tillegg blir du med i trekningen av en Ipad. Nordlandsforskning holder på med en evaluering av overgrepsmottakene på oppdrag fra Helsedirektoratet, og det er kjempeviktig for dem å lære mer om de positive og negative erfaringene til overgrepsutsatte selv. Forskerne vil gjerne høre fra både kvinner og menn.

Dine erfaringer er uerstattelig kunnskap i arbeidet med å utforme bedre tjenester. I tillegg til mennesker som har brukt overgrepsmottakene, er det også viktig for oss å snakke med menn som har vært utsatt for overgrep, men ikke har benyttet seg av overgrepsmottak.

Dette er et felt hvor mange tiltak har vært rettet mot kvinner, så vi er spesielt opptatt av å få lære mer om menns erfaringer. Det er møtet med mottaket, ikke de bakenforliggende årsakene, som vi vil stille spørsmål om i brukerundersøkelsen. Vi har taushetsplikt, og all informasjonen blir anonymisert. Arbeidet vil munne ut i en rapport som vil kunne lastes ned gratis fra våre nettsider: www.nordlandsforskning.no.

Kunne du tenke deg til å ta en halvtimes prat med oss over telefon?

Email meg på ake@nforsk.no , eventuelt ring på 47 25 65 69, så kan vi gjøre avtale om en liten samtale. Da vil du også kunne få mer informasjon om prosjektet, og få svar på eventuelle spørsmål.

Vi ser fram til å høre fra deg!

Les mer på www.nordlandsforskning.no

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon