fbpx

Høringsuttalelse til nasjonal veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming (Helsedirektoratet)

Høringsuttalelser

Reform støtter den relasjonelle forståelsen av funksjonsvariasjon det legges opp til i veilederen. Generelt dekker veilederen over mange viktige temaer, som vil være med å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. Veilederen trenger imidlertid forbedringer når det gjelder spørsmål knyttet til likestilling. Dette gjelder spesielt vold i nære relasjoner, og ivaretakelse av den seksuelle helsa til personer med funksjonsvariasjon, samt retten til god og adekvat seksualundervisning, utbedret kunnskap og tilbud til voldsutsatte med funksjonsvariasjon. Det er også nødvendig med bedre generell kunnskap om målgruppen hos kommunalt ansatte.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon