fbpx

Høringsuttalelse til forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress – Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og tydeliggjøring av helsepersonellovens virkeområde mv. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Høringsuttalelser

Kroppspress blant unge er et økende problem og fører ofte til psykisk uhelse hos mange. Departementets høring mangler dessverre perspektiver på gutter og menns spesifikke situasjon. Høringen omhandler først og fremst kvinners utfordringer. Når gutter unntaksvis nevnes, gjøres det typisk ved å hevde at gutter i mindre grad lider under kroppspress enn det jenter gjør. I vår tid finnes svært spesifikke idealer knyttet til hvordan en guttekropp, og ikke minst en mannskropp, bør se ut. Mange gutter og menn opplever at idealene er uoppnåelige, og vet akkurat hvor de selv ligger i det «fysiske hierarkiet». Vi tar med at Helse- og omsorgsdepartementet heller ikke denne gang inviterte Reform – ressurssenter for menn til å delta i en høring som selvsagt også har stor betydning for gutter og menn.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon