fbpx

Ukens Blogg: Vold og kollektiv skyld

Kvinnebevegelsen må slutte å gi menn et kollektivt ansvar for vold mot kvinner! Dette er ikke bare viktig fordi menn ikke skal ta kollektivt ansvar for hva noen få menn gjør, men det viktig for kampen.

Gjermund Skaar, kampanjeleder for Hvitt Bånd, blogger om kjønn, vold og skyld.

Noen har stått i front og har banet vei for å gjøre vold mot kvinner til nettopp vold mot kvinner. Slik at vi ikke lenger snakker om husbråk. Slik at vi ikke lenger viser forståelse for at vanskelige kjerringer fortjener ris. Disse skal vi hedre, takke og ære. Dette er nesten utelukkende damene, noen illsinte, noen med røde strømper, og nesten alle feminister, som har stått i bresjen i denne kampen.

Men samtidig må vi tørre å ta skrittet videre. «Vold i nære relasjoner» er begrepet vi bruker i dag. Dette inneholder mer enn vold mot kvinner eller kvinnemishandling. Det inneholder vold mot barn, vold mot eldre eller vold mot menn.

Selv om det er vanskelig å tolke ut fra anmeldelsestall, kan vi regne med at det er mindre vold i dag enn det var for 20-30-40 år siden. Levekårsundersøkelser, sammen med oversikter over antall anmeldelser viser at vi går i riktig retning. Det er mer likestilling og bedre holdninger i samfunnet i dag, men vi har fortsatt en vei å gå. Hvis vi skal komme lengre må vi få flere med i dette arbeidet. Uten menn, ingen fremgang.

Deler av kvinnebevegelsen må nå slutte å gi menn et kollektivt ansvar for vold mot kvinner. Dette er ikke bare viktig fordi menn ikke skal ta kollektivt ansvar for hva noen få menn gjør, men det viktig for kampen. Dersom du blir fortalt at du har skyld i andre menns vold mot kvinner, vil du ikke ha lyst til å delta.

Vi kan trekke en liten parallell som synligjør dette. Majoritetsbefolkningen i Norge, den hvite majoritet, skal ikke trenge å ta kollektivt ansvar for rasismen i Norge. Hvis debatten hadde handlet om de hvites kollektive ansvar ville færre villet være med, fordi stigmaet hele tiden ligger i bunn. Vi skal ikke forlange et kollektivt ansvar for rasismen, men vi kan forlange at man kollektivt tar avstand fra rasismen.

Dette handler om hvorvidt vold skal være en menneskesak, eller om dette fortsatt skal være en kvinnesak.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon