fbpx

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv. (Justis- og beredskapsdepartementet)

Reform er kritisk til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å gi UDI det lovfestede omsorgsansvaret for enslige mindreårige flyktninger. Barn som av ulike årsaker er foreldreløse, eller som ikke gis omsorg innenfor egen familie, bør etter vår mening ivaretas av barnevernet, som er faginstansen for å ivareta barns beste i Norge, og ikke av UDI.

> Se også regjeringens høringsside

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon