fbpx

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv. (Justis- og beredskapsdepartementet)

Forslaget, slik det foreligger, innebærer en forskjellsbehandling og en de facto diskriminering av enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Det er et faktum at gutter lenge har vært sterkt overrepresentert blant enslige mindreårige flyktninger. Det er grunn til å tro at en prosentvis høy andel av disse guttene kommer uten foreldre, og som enslige. En diskriminerende overføring av omsorgsansvaret til UDI, vil derfor slå særlig sterkt ut for gutter. Særlig bekymret er Reform, som ressurssenter for gutter og menn, for hva et forringet omsorgstilbud vil føre til for en i utgangspunktet marginalisert gruppe unge gutter og menn, og de potensielle skadevirkningene dette også kan få for samfunnet: Økt grad av utenforskap, isolasjon og sårbarhet for skadelig påvirkning, og med dette i sin tur en økt risiko for radikalisering og ekstremisme.

 

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Sofasamtale: Pappas hemmelighet. En bok om overgrep mot menn

Strømmet sofasamtale

Nordisk MenEngage-konferanse

Konferanse

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon