fbpx
Print Friendly version of featured image

Foreldrekurs om ungdoms kjærestevold

Reform vil bevisstgjøre foreldre om kjærestevold blant ungdom og gi tips for hvordan man kan snakke med egne barn om vold og grenser.

Som forelder kan det kjennes vanskelig å skulle snakke med barnet sitt om temaer som vold, forelskelse, seksualitet og grenser. Likevel er dette en viktig samtale: Nesten 1 av 5 ungdommer har opplevd kontrollerende atferd fra en kjæreste, og 3,8 % er blitt utsatt for fysisk vold fra kjæresten (Myhre, Thoresen & Hjemdal, 2015). Nye tall fra Kripos viser dessuten at stadig flere mindreårige anmeldes for voldtekt av jevnaldrende (Politiet Kripos, 2017). Foreldre har en viktig rolle i å avdekke vold og overgrep, samt støtte egne barn i å ta gode valg for seg selv og andre.

Reform utviklet derfor i 2016 et foreldrekurs om ungdoms kjærestevold, i samarbeid med Rahma konfliktråd. Kurset baserer seg på Reforms mangeårige erfaring med undervisning mot ungdom om vold og grensesetting.

Høsten 2017 vil Reform avholde flere foreldrekurs, etter å ha blitt innvilget midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kursene er gratis for deltakerne og vil blant annet gjennomføres på foreldremøter i skole og konfirmasjonsundervisning. Om du er interessert i å bestille et kurs til din foreldregruppe, ta kontakt med prosjektleder.

Målet med kurset er å involvere foreldre i forebygging av vold i unges parforhold gjennom å:

  1. Øke foreldrenes kunnskap om kjærestevold blant ungdom og voldens konsekvenser.
  2. Hjelpe foreldrene å utvikle kommunikasjonsverktøy og -strategier for å initiere og gjennomføre foreldre-barn samtaler om vold, forelskelse og seksuell grensesetting.

Kursopplegg:

Her finner du presentasjonen vi bruker på kurskveldene. Du er velkommen til å ta den i bruk på egne temakvelder for foreldre. Vi har også laget en handout med nyttig oversikt over steder å få hjelp og informasjon ved vold og overgrep.

Foreldrekurs Reform 2017 – Ungdom vold og forelskelse

Informasjon og hjelp – handout

For mer informasjon:

Les her om vårt undervisningsopplegg for ungdom, Stopp kjærestevolden.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon