fbpx

Forslag til politikk for likestilling (NOU 2012:15) (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Høringsuttalelser

Sett under ett oppfatter Reform utvalgets vurderinger og forslag som nødvendige for at staten skal forplikte seg til å sørge for like muligheter på tvers av kjønnene. Men Reform er kritiske til mangelen på tiltak på områder der menn kommer dårlig ut, slik som helse, omsorg for barn etter samlivsbrudd og frafall fra videregående opplæring.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon