fbpx
Print Friendly version of featured image

Ny kunnskap om transmenn og helse

Foto: Anton Darius-Thesollers

Onsdag lanserer Reform, i samarbeid med FRI, en omfattende rapport om transmenn og helse. Samtidig slippes en brosjyre med klare anbefalinger om hvordan helsearbeidere bør møte denne gruppen – og hvordan dette slett ikke bør gjøres.

Både cis- og transmenn er utsatt for uhelse på flere områder. (Cismenn er menn som definerer seg til det kjønnet de er født med. Transmenn er menn som fikk tildelt kjønnet kvinne ved fødselen.)

Gruppene kan ikke sammeliknes direkte. Men deler de også noen likheter?

Dette har Reform undersøkt i prosjektet Transmenn, helse og maskulinitetsnormer. Som samarbeidspartner har vi hatt med oss FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og FRIs rådgiver Luca Dalen Espseth.

Prosjektet har fått støtte fra Stiftelsen Dam.

Menn er dårlige på helse
– Det er forsket lite på transmenn og helse. Vi bryr oss om alle menn, og ville derfor finne ut mer, sier prosjektmedarbeider Mali Storbækken, rådgiver i Reform – ressurssenter for menn.

– Vi vet at menn som gruppe er dårligere til å ta vare på egen helse, enn det kvinner er. Målet med prosjektet «Transmenn, helse og maskulinitetsnormer» var derfor å kartlegge om menns helseatferd også gjelder for menn som ble tildelt kjønnet kvinne ved fødselen.

Intervjuer
Storbækken forteller at 10 transmenn og 6 cismenn er intervjuet, for å klartlegge hvordan både trans- og cismenn opplever sin egen helse.

– Vi håpet også å få vite hva slags erfaringer begge gruppene har med helsevesenet, og om de selv syns at maskulinitetsnormer kan stå i veien for god helse, legger hun til.

– Har dere funnet noe dere ikke hadde forventet?

– Vi har lært masse nytt. Dette ser vi fram til å dele på lanseringen på onsdag.

Anbefalinger til helsefolk
– Flere transmenn fortalte for eksempel at fastleger og andre helsearbeidere veldig ofte knytter alle helseplager de oppsøker hjelp for, til at de er transmenn, sier Mali Storbækken.

– En som har gjennomgått kjønnskorrigerende behandling sa det slik til oss: «Hvis jeg begynner å snakke om at ting er kjipt, så går de alltid tilbake til at jeg er trans, og de begynner å spørre med var det riktig?»

Prosjektet har da også munnet ut i en rekke anbefalinger til helsearbeidere, om gode måter å møte transmenn på.

Disse presenteres på lanseringen på onsdag, og vil også bli spredt i en brosjyre, som både kan lastes ned på nett, og bestilles som trykksak.

Lansering onsdag kl. 13
Lanseringsarrangementet strømmes via Facebook. Her vil Storbækken presentere rapporten, som også kommenteres av Luca Dalen Espseth i FRI. Som ekstern kommentator har vi hentet inn Aleksander Sørlie, sykepleier og fagansvarlig i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens.

> Se videoen fra rapportlanseringen 13. mai 2020

> Les brosjyren Transmenn og helse. Hvordan kan helsearbeidere legge til rette for gode pasientmøter?

> Les rapporten Maskulinitetsnormer – en trussel for transmenns helse? En kvalitativ sammenlikning av trans- og cismenns helse

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon