fbpx
Print Friendly version of featured image

Spredning av kurskonsept

I dette prosjektet skal Reform spre kurskonseptet fra vårt samlivskurs for menn til åtte familievernkontorer.

Reform har de siste tre årene utviklet et samlivskurs tilpasset menns kjønnsspesifikke behov og utfordringer knyttet til parforhold. Flere familievernkontorer har vist interesse for kurskonseptet. Vi ønsker derfor å spre metoden og erfaringene fra kursene. Vårt mål er at samlivskurset for menn skal integreres og etableres som en del av familievernkontorenes forebyggende arbeid.

Vi vil dele kunnskap fra samlivskursene vi har gjennomført, og fra fokusgruppeintervjuet. Vi vil videre gjøre en grundig gjennomgang av hvordan hjelpeapparat kan arbeide mer kjønnssensitivt på samlivsområdet. Dette inkluderer kunnskap om menns kjønnsspesifikke samlivsbehov og -utfordringer, kunnskap om hva menn selv ønsker seg i et samlivskurs, det vi vet om menns barrierer for å oppsøke hjelp og kunnskap om menns ulike måter å kommunisere følelser på. Vi vil også dele Reforms egen samlivskursmetodikk, og virksomme strategier for å rekruttere menn til kurs.

Prosjektet starter våren 2018, og er støttet med midler fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon