fbpx
Print Friendly version of featured image

Vi søker menn til kartleggingsprosjekt

Foto: iStock.com

Reform – ressurssenter for menn og FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold søker mannlige deltakere til en kartlegging om kjønn, maskulinitet og helse.

I forskningen som finnes om menns forhold til kjønn, maskulinitetsnormer og helse behandles menn som en homogen gruppe. I denne kartleggingen ønsker vi å se på forskjeller internt i gruppen, da spesielt med tanke på helsevaner, risikoatferd, fritidsaktiviteter, kropp og nettverk.

Hensikten er å bringe fram nye perspektiver knyttet til kjønnsspesifikke helseutfordringer, og innhente kunnskap for å forbedre helsetilbudet til menn.

Praktisk informasjon

Til denne fokusgruppen søker vi etter både heterofile og skeive/homofile/bifile menn som kan delta i en fokusgruppe onsdag 11. desember 2019 fra kl 17.30 – 19.30. Gruppen møtes i Øvre Slottsgate 18-20 i Oslo.

Påmeldingsfrist: 4. desember.

Det vil bli servert mat i forkant av samlingen, og som en påskjønnelse for innsatsen får alle deltakerne et gavekort pålydende 500 kroner.

Fokusgruppene vil bestå av 6 til 8 deltakere. To gruppeledere vil styre en samtale som handler om kjønn, maskulinitetsnormer og helse.

Du vil bli anonymisert i materialet. Opptakene fra gruppene transkriberes til tekst, før de slettes. Deltakerne har taushetsplikt overfor hverandre.

Vi ønsker et mangfold blant deltakerne, så skriv gjerne hvor gammel du er, din sivilstatus, om du er i jobb og andre ting ved deg du tror er relevant (som funksjonsevne, hudfarge og lignende).

For mer informasjon og påmelding:

Ta kontakt med Mali Storbækken på telefon 97 57 05 04 eller e-post mali@reform.no. 

Prosjektet er finansiert Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering).

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon