fbpx

Mannens helseuke: Helsesøstre kan for lite om gutter

maskuliniteteribevegelse

Gutter oppsøker helsesøster mye mindre enn jentene gjør det. Dette er er et problem, mener Reform – og får støtte både fra helsestasjonsansatte og Helsedirektoratet.

Ved Engen helsestasjon for ungdom og studenter i Bergen har de klart det mange sliter med i resten av landet, nemlig å øke andel av gutter som kommer til dem. Her har de hatt et stort fokus på gutter, og et køsystem får mye av æren for at flere gutter tar turen.

– Guttene trekker sin lapp, omh_logog jentene trekker sin lapp, forteller helsesøster Agnes Giertsen. Hun forteller at guttene ikke orker å sitte og vente så lenge.

– Derfor har vi et veldig fokus på at guttene skal komme fort til, det gjør de her og det sprer seg, forteller hun.

Slik er ikke situasjonen vanligvis. Reform peker på at dagens helsesøstertilbud treffer jenter bedre enn guttene.

– Helsesøstre har ikke de tingene som skal til i sin utdannelse og kompetanse for at gutter oppsøker dem, sier daglig leder Are Saastad.

Hør hele innslaget i P4

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Rolf Windspoll, deler Reforms bekymring og sier de har fokus på dette.

– Derfor et det viktig at skolehelsetjenesten i større grad sikrer at også gutter kommer til tjenesten, sier Windspool.

Hør Helsedirektoratets syn i P4

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han har bakgrunn fra psykiatri og helsevesen, og har lang erfaring som faglig tillitsvalgt, forfatter og samfunnsdebattant. Are har jobbet journalistisk og blant annet vært ansatt i Rådet for psykisk helse og i Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatrien.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon