fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform oppretter lavterskeltilbud for innvandrermenn

Reform lanserer nå et gratis tilbud om juridisk hjelp til menn med innvandrerbakgrunn som mener seg utsatt for diskriminering i arbeidslivet, på boligmarkedet eller i det offentlige tjenesteapparatet.

Hensikten er å hjelpe dem som har en sak, med å føre denne for Likestillings- og diskrimineringsnemda.

– Vi tror det er lett å overse diskriminering av menn med etnisk minoritetsbakgrunn, sier Reforms leder Are Saastad om nysatsingen.

Han forteller at lavterskeltilbudet etableres av to årsaker.

– Vi håper selvsagt å kunne hjelpe en del menn som er urettferdig behandlet direkte. Erfaringen vil dessuten gi Reform nyttig ny kunnskap som vi vil ta med oss i vårt videre arbeid.

Innkalles ikke til jobbintervju

Det er Reforms rådgiver Shorish Azari, som tidligere har arbeidet med liknende saker som jurist i Likestillings- og diskrimineringsombudet, som vil stå for den juridiske hjelpen.

– Studier viser at sjansen for å bli innkalt til et jobbintervju reduseres mer for menn enn for kvinner, dersom du har et utenlandskklingende navn, sier Azari.

Han peker på at også utleiemarkedet har utvelgelses- og diskrimineringsmekanismer som gjør det vanskelig for mange med innvandrerbakgrunn å få leid bolig.

– Et av hovedformålene med likestillings- og diskrimineringsloven er å bedre minoriteters stilling i samfunnet. Vi ønsker å bidra til dette formålet.

Menn er også utsatt

– Mange mener kvinner med minoritetsbakgrunn har størst diskrimineringsutfordringer. Er det egentlig behov for et eget tilbud for menn?

– Både kvinner og menn med innvandrerbakgrunn har utfordringer. Det gjelder ikke minst i møte med arbeidsmarkedet, på boligmarkedet og i offentlig tjenesteyting.

Azari peker på at JURK og andre rettshjelpsorganisasjoner gjør en fantastisk jobb i å bistå kvinner juridisk.

– Med vårt utgangspunkt som et ressurssenter for menn, ønsker vi å sette fokus på menn med innvandrerbakgrunn som har blitt usaklig behandlet, sier han.

Kan representere menn i saker for nemda

– Hva kan de som henvender seg forvente av hjelp?

– Vi vil ta alle henvendelser på alvor, og gjøre en konkret vurdering av om det er grunn til å tro at du kan ha blitt usatt for diskriminering på grunn av etnisitet. Hvis vi mener du har en godt begrunnet sak, vil Reform sende en klage til Likstillings- og diskrimineringsnemnda, i samarbeid med deg. Vi vil representere deg i den videre prosessen.

– Alle som tar kontakt med oss skal også føle seg trygge på at vi har taushetsplikt, og at vi sikrer ditt personvern. Du bestemmer selvsagt også selv om du vil gå videre med en sak, eller la den ligge, sier Shorish Azari.

Tilbudet er allerede i gang

Det er mulig å melde saker til det juridiske lavterskeltilbudet allerede nå, ved å ta kontakt via vårt påmeldingsskjema.

Du kan også ringe oss på våre konsultasjonsdager. Første konsultasjonsdag er torsdag 8. februar fra 12 til 15.

Tilbudet etableres som et prøveprosjekt, i første rekke for et halvt år. Aktiviteten oppsummeres og koordineres kvartalsvis med Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningstilbud.

> Les mer om Reforms juridiske lavterskeltilbud

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon