fbpx

Månedens menn: Christopher Kvistad og #velkommenpåvakt-legene

Humor og solidaritet! Fra #vekommenpåvakt

Nylig gikk Christopher Kvistad og flere andre leger med pute på magen for å protestere mot dårlig behandling av høygravide kolleger. Reform applauderer de – i hovedsak – mannlige legene for å sette likestilling i arbeidslivet på dagsordenen, og for en morsom og leken måte å vise solidaritet med gravide kvinnelige leger. Vi ser ingen annen råd enn å utnevne samtlige til Månedens menn!

Twitter-bildene fra Kvistad & co viste mannlige leger med bulende graviditetsmager, under hashtagen #velkommenpåvakt. Tweets som «Gynekolog gruer seg til hastekeisersnitt» og «Intubering i 8. måned» skapte en god del latter, men under lå det også alvor. Arbeidsretten slo nylig slo fast at gravide leger i siste trimester av svangerskapet ikke har automatisk rett til vaktfritak. I stedet skal det være opp til den enkelte arbeidstaker å be sin sjef om tilrettelegging.

Dette mener Kvistad og Yngre legers forening (Ylf), som han er styremedlem i, kan få en diskriminerende effekt. Som Kvistad sa til Bergens tidende: «Dette er en veldig vanskelig sak for de legene som befinner seg i en sårbar situasjon. Spesielt når det gjelder yngre, gravide leger.»

velkommenpåvakt 3Legene møtte lite forståelse fra arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Leder Anne-Kari Bratten uttalte til Dagens Medisin at bildene ville «skremme folk fra å bli gravide». Hun hadde liten tro på at dommen ville være av praktisk betydning for gravide leger. «Hvis de mot formodning møter på en sjef som ikke vil tilrettelegge, så kan de personlig ringe til meg og så skal jeg ordne opp i det», la Bratten til.

Brattens optimisme til tross: Det er dessverre ikke usannsynlig at gravide leger kan møte en sjef som ikke vil tilrettelegge. I en 2014-undersøkelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet oppga 55 % av kvinnelige arbeidstakere at de har opplevd forskjellsbehandling knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon, og 11 % at de ikke fikk nødvendig tilrettelegging under graviditeten.velkommenpåvakt 2

Det er ingen grunn til å anta at helseforetakene er bedre på tilrettelegging enn andre arbeidsplasser. «Vi har femten år med lovstridig praksis overfor gravide leger i helseforetakene, og sak på sak å vise til», konstaterte leder i Yngre legers forening, Christer Mjåset i februar.

#velkommenpåvakt-aksjonen er neppe skremmende for kvinnelige leger som ønsker barn. Aksjonen er derimot et betimelig uttrykk for solidaritet, ispedd en god dose humor, og den bidrar til å sette søkelys på likestilling og betydningen av tilrettelegging i arbeidslivet.

Reform arbeider for å engasjere menn i likestillingsarbeid. At mannlige leger bruker sin status i et tradisjonelt mannsdominert yrke til å utfordre diskriminerende praksiser er nødvendig, og flott. Hurra for Christopher Kvistad & #velkommenpåvakt!

Utmerkelsen Månedens Mann tildeles en bra mann som Reform vil feire. Månedens mann er en som gjennom mot, stolthet og engasjement har bidratt til å utvide menns og gutters handlingsrom. Han er en inspirasjonskilde for menn og kvinner, og en ressurs for likestillingsarbeidet i Norge.

 

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon