fbpx

Flere forteller om vold mot menn

Stadig flere menn oppsøker krisesentrene. Professor Jørgen Lorentzen mener utviklingen gir menn mulighet til et bedre liv, og han får støtte fra Reform.

“I 2012 var det 117 menn (av 2046 totalt) som oppsøkte norske krisesentre, ifølge en ny rapport fra Sentio laget på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Grunnen til økningen er åpenbart den nye krisesenterloven fra 2010, som påla kommunene å ha krisesentertilbud for både kvinner og menn. Før den tid ble menn som søkte hjelp hos krisesentrene stort sett møtt av en lukket dør.”

Slik starter kjønnsforsker og professor ved Universitetet i Oslo, Jørgen Lorentzen sin artikkel Mindre tabu rundt vold mot menn i Aftenposten. Lorentzen mener økningen skyldes endringen i krisesenterloven i 2010, som gjorde det obligatorisk for krisesentrene å sikre egne plasser til menn utsatt for vold i nære relasjoner. Han peker også på at økningen har med et endret syn på menns maskulinitet å gjøre.

“For mange menn har det lenge vært nesten umulig å snakke om at de blir utsatt for vold i nære relasjoner. De har hatt vanskeligheter for å erkjenne det for seg selv, og enda større problemer med å snakke om det med andre, til og med hjelpeapparatet. Å bli slått eller herset med av kona har vært en for stor belastning for maskuliniteten. Ideen om hvordan en mann skal være i samfunnet vårt har satt klare grenser”, skriver Jørgen Lorentzen blant annet.

Lorentzen får full støtte fra Reform. Seniorrådgiver Bjørn Løvland kommenterte nylig den samme undersøkelsen på NRKs Nyhetsmorgen.

– Det er veldig vanskelig for menn å snakke om at de blir utsatt for vold. De aller fleste tenker på vold i nære relasjoner som at det dreier seg om menns vold mot kvinner og barn. Slik er det ikke alltid. For en mann å bli utsatt for vold er å bryte et mønster som han ikke er kjent med. Han tror gjerne også at han er alene om disse opplevelsen. Det er han ikke, sa Bjørn Løvland blant annet i intervjuet.

– Det har vært – og er fortstatt – et stort problem at menn ikke blir trodd når de oppsøker hjelpeapparatet, heller ikke politiet, slår Løvland fast.

Jørgen Lorentzen tror undersøkelsen om menns bruk av krisesentertilbudet bare avdekker toppen av et isfjell.

“Jeg tror det er trygt å hevde at andelen menn på krisesentrene vil øke også i årene fremover: Fordi kunnskapen blant menn om at det er mulig for dem å få innpass i en krisesituasjon vil øke, men kanskje viktigst fordi profilen på de mennene som oppsøker krisesentrene er svært interessant. Det er i hovedsak unge menn som brukte sentrene i 2012, og vel halvparten av dem hadde utenlandsk bakgrunn. Av kvinnene er det enda flere med utenlandsk bakgrunn. Et slående trekk ved mennene er imidlertid at selv om de fleste blir utsatt for vold av kjæreste eller ekskjæreste, oppgir hele 22 prosent at de blir utsatt for vold av foreldrene – langt mer enn for kvinnene. Bildet av volden i nære relasjoner er dermed i ferd med å endre seg, og det er all grunn til å ta volden også mot mennene alvorlig.”

Les Jørgen Lorentzens artikkel her.
Hør intervju med Bjørn Løvland her.
Hør mer om undersøkelsen, med kommentarer fra Oslo krisesenters daglige leder Inger-Lise Larsen her.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon