fbpx
Print Friendly version of featured image

Ferskvareseminar: Kjærestevold og digitale medier

Reform inviterer til høstens første ferskvareseminar den 20. september.

Vi får besøk av Per Moum Hellevik, doktorgradsstipendiat ved NKVTS, som vil snakke om kjærestevold og digitale medier.

Hellevik mener disse to faktorene har en klar sammenheng.

– Jevnt over er det veldig mye høyere sannsynlighet for at du er offer for kjærestevold, hvis du sender seksuelle meldinger. Vi ser ikke på årsak-virkning-sammenhenger, men de henger klart sammen, sier Hellevik i et intervju med Kilden.

Hellevik vil presentere artikkelen Teenage intimate partner violence – Factors associated with victimization among Norwegian youths.

Artikkelen er basert på data fra et større EU-prosjekt (STIR) gjennomført i fem europeiske land.

549 norske skoleelever i alderen 14 til 17 år, som hadde vært i et forhold, deltok i undersøkelsen.

Blant disse hadde 4 av 10 opplevd en eller annen form for kjærestevold: Nesten 30 prosent hadde opplevd digital vold, mens over 12 prosent hadde opplevd fysisk vold.

Resultatene viser også at jenter er mer utsatt enn gutter. Det samme gjelder for de som har eldre kjærester, de som opplever vold i hjemmet, og ikke minst at det er klar sammenheng med å sende seksuelle meldinger og kjærestevold.

Les intervju med Hellevik her: http://kjonnsforskning.no/nb/2016/07/klar-sammenheng-mellom-sexting-og-kjaerestevold

Tid: Tirsdag 20. september, kl. 15 – 16.00
Sted: Reforms lokaler, Akersgata 16, Oslo.
Påmelding: Send mail til registrering@reform.no

Vel møtt!

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon