fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform ønsker Hofstad Helleland velkommen: – Fortsatt behov for fokus på menns situasjon

Foto: Martin B. Andersson/Kulturdepartementet

Det ble i ettermiddag kjent at Linda Hofstad Helleland (H) tar over som landets barne- og likestillingsminister. Reforms leder ønsker henne velkommen, og peker på viktige punkter å samarbeide med den nye statsråden om.

– Vi ønsker Hofstad Helleland hjertelig velkommen, sier Are Saastad, daglig leder i Reform – ressurssenter for menn.

Takker Horne for innsatsen

– Hun erstatter en minister vi har kunnet forholde oss godt og forutsigbart til de siste fire årene. Det er grunn til å takke Solveig Horne (Frp) for innsatsen, ikke minst fordi hun i mange sammenhenger har vært god til å framheve menns plass i likestillingen som Solbergregjeringens politikk.

– Dette forplikter selvsagt også den nye ministeren, legger Saastad til.

Han konstaterer at menns likestillingsutfordringer er lite omtalt i den nye regjeringsplattformen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Han finner samtidig klare lyspunkter.

Barneloven

– Vi er glade for at regjeringen vil sette ned et utvalg for å gjennomgå og modernisere barneloven. Virkeligheten viser at dagens lov ikke er god nok til å sikre barn en likeverdig rett til samvær med både far og mor etter samlivsbrudd.

– Det er i dag alt for mange barn som vokser opp uten kontakt med faren sin.

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Det er også svært positivt at regjeringen ønsker å fremme en strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked, mener Saastad.

– Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er vår kanskje aller største likestillingsutfordring, og det er på høy tid å gjøre noe med dette. Særlig trengs det langt sterkere tiltak for å få menn til å velge utdannings- og omsorgsyrker, der kvinnedominansen fortsatt er massiv, og her imøteser vi regjeringens satsing med spenning, sier han.

Saastad roser også at «Menn i helse»-programmet, som Reform har vært med å utvikle, nå heves til å bli en nasjonal satsing.

Foreldrepermisjonen

– Likedelingen av foreldrepermisjonen er også et meget godt tiltak. Dette utvider i praksis fedrekvoten til 15,5 uker, altså 1,5 uke lenger enn det det allerede er flertall for på Stortinget. Like vesentlig er det at en slik tredeling representerer en prinsipiell overgang fra kvote til noe som er i nærheten av en individuell rettighet, slik Reform har gått inn for i flere sammenhenger, slår Saastad fast.

Reforms leder benytter samtidig muligheten til å gratulere Høyre med å få ministeren i et departement det er lenge side partiet har bestyrt:

Likestilling viktig

– Reform har eksistert i 16 år, under likestillingsstatsråder fra så og si alle partier. Vi ser nå til å fram til å møte Linda Hofstad Helleland. Hun er en erfaren politiker som har et klart engasjement for likestilling. Hun har også sterk innflytelse i sitt eget parti, og vi har sett at hun er i stand til å ta klare valg og stå for dem. Dette er gode egenskaper å ta med seg inn i et departement som ofte blir undervurdert, sier Saastad.

– Vi forventer selvsagt ikke at vi alltid vil være enige, men vi i Refom vil gjøre det vi kan for å få på plass et godt samarbeid også med vår nye statsråd.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon