fbpx

Ferskvareseminar 1: om delt bosted og ulike omsorgsløsninger

Foto: Flickr / Tony Guyton

Foto: Flickr / Tony Guyton

Tirsdag 22. september kl. 15:00 – 16:00 inviterer Reform til det første av høstens ferskvareseminarer.

Regjeringen foreslår endringer i barneloven for å gjøre fedrene likestilte etter samlivsbrudd og få slutt på samværssabotasje. Fristen for høringssvar er 1. oktober. Da er kunnskap viktig. Vi har invitert to forskere, der én vil presentere nyeste tallene om hvordan familiene organiserer seg og én vil fortelle om hennes nye doktorgrad om hvordan barn tilpasser seg. Etterpå blir det anledning til å stille forskerne spørsmål og diskutere.

Høringsforslaget: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—likestilt-foreldreskap/id2424896/

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? – Hege Kitterød, forsker, Institutt for samfunnsforskning fra 2014, tidligere ved Statistisk sentralbyrå.
Det har vært en sterk økning i bruk av delt bosted for barn blant foreldre som bor hver for seg i Norge. I 2012 hadde om lag 25 prosent av foreldrene delt bosted for barna, mot 10 prosent i 2004. Kitterød har sammen med sine medforskere undersøkt grunnlaget for hvorfor delt bosted blir valgt eller ikke.

SSB-rapport, januar 2015: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/praktiseres-delt-bosted-for-barn-av-andre-foreldregrupper-enn-for#content

Barns hjem mellom to hushold: En sosiologisk studie av barns konstruksjon av hjem når de har foreldre i to hushold. – Tonje Lauritzen, forsker, Østlandsforskning.
Lauritzen har snakket med ni barn om mellom 8 og 14 år om hvordan de håndterer det å ha to hjem. Barna i studien lever med ulike omsorgsløsninger, noen med «delt omsorg». Foreldrenes samlivsbrudd innebærer en utfordring for barna der venner, hvor foreldrene bor og hvilke fritidsaktiviteter de har, spiller en rolle for hva barna regner som “hjemme”.

Doktoravhandling fra NTNU, oktober 2014: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-24071

Har du tips om ny kunnskap og forskning om gutter, menn og likestilling vi bør vite om eller som kan være tema på ferskvareseminarene våre – gi oss beskjed!

  • Ferskvareseminar om delt bosted og ulike omsorgsløsninger
  • Tirsdag 22. september kl. 15:00 – 16:00
  • Sted: Reform – ressurssenter for menn: Oslo sentrum, Akersgaten 16, 6. etasje.
  • Send en epost med din påmelding til registrering@reform.no
Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon