fbpx

Har du ny kunnskap om menn og praktisk likestillingsarbeid?

iceland_logoHar du ny kunnskap om menn og praktisk likestillingsarbeid?
I juni 2014 skal det være en nordisk konferanse om menn og maskuliniteter på Universitetet i Reykjavik, Island. Emerging ideas in masculinity research – Masculinity studies in the North. Blant workshopene det etterlyses bidrag til er “Teori og praksis i arbeid med menn”.

Dette er arrangørens egen etterlysning / call:

Emerging ideas in masculinity research
– Masculinity studies in the North

Second call for papers and suggestions for workshop themes.
– Deadline November, 15th. 2013

The next Nordic conference on research on men and masculinities will be held 4th.-6th. June 2014, at the University of Iceland, Reykjavík.

Keynote speakers include Raewyn Connell and Michael Kimmel.

Suggested workshops are: Economy/financial crisis, the affective turn and masculinity studies, relations between queer theory and masculinity studies, global masculinities, family work balance, antifeminism and xenophobia, men and feminism “up North”, confronting sexual violence, theory and practice in working with men, masculinity and media, fatherhood and parental leave, trafficking in the North, men and health, indigenous masculinities in North America, Masculinity and UNSCR 1325, doing food and doing masculinity and Women’s views on masculinity.

The conference is organized by the Nordic Association for Research on Men and Masculinities (NFMM), as part of the Icelandic Presidency of the Nordic Council of Ministers in 2014, in cooperation with the Ministry of Welfare, Centre for Gender Equality in Iceland and committee on gender equality at the University of Iceland.

Please upload you abstracts here:
http://nfmm2014.yourhost.is/call-for-papers/8-nfmm2014/6-abstract-form
Send suggested workshops and general enquiries to yourhost@yourhost.is

Swedish:

Framväxande idéer i maskulinitetsforskning
– Maskulinitetsstudier i Norden

Andra kallelsen för papper och teman för arbetsgrupper (Workshops)
– Deadline 15 november 2013

Nästa nordiska konferens om män och maskuliniteter äger rum vid Islands Universitet i Reykjavík mellan 4 och 6 juni 2014.

Bland keynote föreläsare är Raewyn Connell och Michael Kimmel.

Redan föreslagna arbetsgrupper inkluderar: Den ekonomiska/finansiella krisen; den affektiva vändningen och maskulinitetsstudier; relationen mellan queerteori och maskulinitetsforskning; globala maskuliniteter; balansen familj arbete; anti-feminism och xenofobi; män och feminism “uppe i Norden”; att konfrontera sexuellt våld; teori och praxis i arbete med män; maskulinitet och massmedia; faderskap och föräldraledighet; människohandel i Norden; män och hälsa; maskulinitet bland ursprungsbefolkningen i Nord-Amerika; maskulinitet och UNSCR 1325; att göra mat och göra maskulinitet; kvinnors åsikter om maskulinitet.

Konferensen organiseras av Nordiska föreningen for forskning om män och maskuliniteter (NFMM) som en del av Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2014, i samarbete med Välfärdsministeriet, Jämställdhetscentret på Island och jämställdhetskommitteen vid Islands Universitet.

Intresserade bör sända abstrakt här:
http://nfmm2014.yourhost.is/call-for-papers/8-nfmm2014/6-abstract-form
Förslag till arbetsgrupper och allmänna frågor till bör sända till yourhost@yourhost.is

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon